EnergoZrouti.cz

Firma ignorovala upozornění inspekce v ochraně lesa proti kůrovci. Dostala pokutu 140 tisíc korun

  
Martin Bárta
11. 8. 2020 ▪ 10:36

Česká inspekce životního prostředí informovala o společnosti, která ignorovala její upozorňování na neplnění povinností vlastníka lesa. ČIŽP jí tak udělila pokutu 140 tisíc korun.

Suchý strom
Suchý strom
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Česká inspekce životního prostředí informovala o případu společnosti, která v katastrálním území obce Stružinec u Lomnice nad Popelkou ohrozila životní prostředí neplněním povinností vlastníka lesa.

Inspektoři z pobočky České inspekce životního prostředí přitom společnost Land Value, a.s. na neplnění jejich povinností opakovaně upozorňovali a požadovali nápravu. Společnost ale výzvy inspektorů ignorovala a tak jí byla udělena pokuta ve výši 140 000 Kč.

Podle inspekce došlo k neplnění povinností vlastníka lesa a ochraně lesa proti kůrovci tím, že vlastník lesa neprovedl včasnou asanaci 115 m3 dříví napadeného kůrovcem. V důsledku nečinnosti firmy kůrovci následně napadli i dalších 30 smrků v sousedství pokácených stromů.

Oteplování ale i špatné hospodaření pomáhá kůrovci v dalším šíření

Ochrana lesa před kůrovcem ale stálé šíření ploch kůrovcem zasažených je díky velkému suchu ale i špatnému hospodaření v lesích jejich majiteli velkým tématem posledních let. Díky špatnému hospodaření v některých lesích může docházet k dalšímu šíření lýkožrouta a tím i ničení dalšího porostu, díky kterému nemůže les plnit svou základní funkci.

Před nedávnou dobou také Ministerstvo zemědělství rozšířilo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem. Ta je podle posledních dat již v 6 109 katastrech a zastavení kůrovcové kalamity zatím není na pořadu dne.
Zdroj: ČIŽP