EnergoZrouti.cz

Lesy ČR ilegálně těžily v krušnohorských bučinách. Ekologové podali podnět inspekci životního prostředí

  
Nikola Stránská
5. 5. 2022 ▪ 18:00

Státní podnik Lesy ČR podle ekologů ilegálně těžil dřevo v krušnohorských bučinách. Mluvčí podniku pochybení sama uznala, nápravy ale podnik neprovedl. Organizace Greenpeace tak nyní podala podnět inspekci životního prostředí.

Bučiny
Bučiny

Ekologická organizace Greenpeace podala podle své tiskové zprávy podnět České inspekci životního prostředí kvůli ilegálnímu kácení státním podnikem Lesy ČR. Ten podle organizace vykácel několik hektarů lesa v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří. Mluvčí státního podniku Lesy ČR už přitom dříve uznala, že kácení v oblasti lesních hospodářských celků Telnice a Litvínov bylo nelegální.

Státní podnik podle mluvčí žádal o povolení k těžbě už v prosinci 2020 a dosud od úřadů nedostal žádnou odpověď. I bez souhlasu úřadů ale podnik několik hektarů lesa vykácel a dosud neinformoval o tom, jak hodlá vzniklou škodu řešit.

Organizace Greenpeace tak na podnik podala podnět k České inspekci životního prostředí ve kterém požaduje, aby bylo se státním podnikem zahájeno přestupkové řízení. Podle organizace by navíc kvůli velké škodě na životním prostředí měla být ze strany inspekce zakázána těžba starých porostů i v okolních oblastech.

„Lesy ČR způsobily nevyčíslitelnou a nevratnou škodu na životním prostředí, když v rozporu se zákonem pokácely stromy pocházející z doby Marie Terezie a Josefa II. Zničily tak nejen památný les, ale i celý místní biotop, a proto jsme České inspekci pro životní prostředí navrhli, aby v okolních lokalitách zakázala kácení stromů starších 100 let. Jedině tak se dá aspoň částečně kompenzovat způsobená ztráta. Zároveň navrhujeme za toto protiprávní jednání udělení pokuty v horní polovině zákonné sazby, a to vzhledem k možnosti vzniku nebezpečného precedentního chování – obohacení se státního podniku prodejem nelegálně vytěženého dříví a absence jakékoliv lítosti za toto pochybení,“ řekla Nikol Krejčová z Greenpeace ČR.

Greenpeace přitom za ochranu vzácných krušnohorských bučin dlouhodobě bojuje. Požaduje vytvoření rozsáhlého chráněného území s bezzásahovým režimem. Podle organizace je navíc lokalita již dlouho evidována Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR jako vhodná pro vyhlášení Chráněné krajinné oblasti. To v minulosti podpořili i představitelé Ústeckého kraje.

„Staré lesy jako jsou ty, ve kterých se těžilo, patří k nejcennějším částem evropsky významné lokality a může v nich přežívat řada vzácných druhů živočichů, které v běžných hospodářských lesích domov nenajdou. Místo podobných kontroverzních zásahů by měl jít státní podnik naopak příkladem a umožnit, aby se lesy mohly na území evropsky významné lokality na dostatečně velkých plochách nerušeně vyvíjet. Podle evropské strategie o ochraně biodiverzity by měly členské státy EU zajistit přísnou ochranu přírody na 10 % svého území. Bučiny v Krušných horách by byly pro naplňování tohoto cíle ideální. Bohužel se však opět ukázalo, že současná ochrana krušnohorských bučin je slabá,“ říká Jaromír Kyzour, právní zástupce Greenpeace.

Podobně jako Jizerskohorské bučiny je navíc lokalita v oblasti Krušných hor zařazena také do sítě Natura 2000 jako součást evropsky významných lokalit. Jizerskohorské bučiny, které svým významem patří mezi nejcennější lokality v ČR jsou navíc od července 2021 na seznamu Světového dědictví organizace UNESCO.
Štítky: Lesy ČR Krušné hory Greenpeace Stromy Lesy Česká inspekce životního prostředí
Zdroj: RED