EnergoZrouti.cz

Lesy se mění, zákony by měly také. Lesníci chtějí nový lesní zákon pro efektivnější boj s klimatickou změnou

  
Martin Bárta
22. 11. 2022 ▪ 14:28

Zastaralý lesní zákon brání lesníkům ve změně lesů připravených na změnu klimatu. Odborníci tak žádají ministerstvo zemědělství, aby připravilo několik nejdůležitějších legislativních změn, které by to měly změnit.

Klimatická změna si vyžádá i změnu lesního zákona
Klimatická změna si vyžádá i změnu lesního zákona
Foto: Albrecht Fietz z Pixabay

Klimatická změna už v současnosti ovlivňuje velkou část planety. Výjimkou ale není ani Česko a tuzemské lesy. Ty v posledních letech díky intenzivní kůrovcové kalamitě a zmíněné změně klimatu čelí velkému poklesu jejich kvality. Lesy tak stále hůře plní svou přirozenou funkci. Podle lesníků by k obratu situace mohla pomoci i změna zákona.

Právě změnu zákona, která by přispěla k zachování lesů požadují jak zástupci vlastníků lesů tak i lesníci, ochránci přírody, průmysl i akademici. Na návrhu novely zákona už pracuje Ministerstvo zemědělství, odborníci tak nyní navrhli několik kroků, které by měly být do zákona zapracovány.

Podle Platformy za novelizaci lesního zákona, jejíž součástí jsou i odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) navrhuje například snížení byrokracie a více rozhodovacích pravomocí přímo pro vlastníky lesů. To by jim mělo pomoci k vyšší efektivitě při vytváření lesů odolných klimatické změně.

V současnosti platná legislativa přitom podle odborníků pochází z první poloviny devadesátých let. Není tak již schopna postihnout dynamicky se měnící podmínky, které v lesích v současnosti probíhají.

„Aktuální vědecké poznatky a výsledky výzkumů nám stále více ukazují, že diverzifikace hospodaření dle konkrétních přírodních podmínek přináší větší stabilitu a odolnost lesů. Je proto nutné, aby novelizace lesního zákona přinesla vlastníkům lesů větší liberalizaci při výběru modelů hospodaření, a tím i možnost více využívat tvořivých sil přírody ve prospěch biodiverzity i celé společnosti,“ uvedl Tomáš Pospíšil z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Současný lesnický zákon brání výsadbě rozmanitých a odolných lesů hlavně tím, jak přesně některé detaily stanovuje. Lesník tak má zákonem poměrně striktně popsáno jaké dřeviny a v jakém poměru má v lese sázet. Má tudíž jen velmi malé možnosti jak využívat přirozené obnovy a zmlazování lesa.

„Myslím, že Ministerstvo zemědělství si je samo vědomo potřeby zásadních změn, takže pevně věřím, že mnoho našich návrhů akceptováno bude. Pokud by se však stalo, že se legislativní proces zadrhne a nebude přijata žádná změna, české lesnictví ustrne v minulosti a nestane se moderním oborem, který je schopen reagovat na nové potřeby společnosti, ani na nové podmínky způsobené klimatickou změnou,“ zhodnotil Pospíšil.
Štítky: Lesy Lesní zákon Klimatická změna Lesnictví Stromy Příroda MENDELU Mendelova univerzita v Brně
Zdroj: MENDELU