EnergoZrouti.cz

Jakoby nestačily problémy na Sněžce. Krkonošský národní park řeší další nešvar, viníky ale může přijít draho

  
Markéta Bártová
28. 6. 2021 ▪ 10:50

Jako by každodenní problémy na nejvyšší České hoře Sněžce nestačily. Správa Krkonošského národního parku nyní upozorňuje na další nešvar turistů, které může podobná zábava vyjít velmi draho.

Horolezec
Horolezec
Foto: JackieLou DL / Pixabay

Jako kdyby problémy minulých let způsobené velkým množstvím turistům v Krkonošském národním parku nestačily. Správci KRNAPu nyní upozorňují na další nešvar, který se v poslední době stále více rozmáhá po celém parku. A lidé, kteří se tímto způsobem baví mohou očekávat vysoké pokuty. Řeč je v tomto případě o horolezení.

Jako kdyby někdo využíval vaši zahradu bez vašeho souhlasu

Právě horolezectví je totiž v rámci celého Krkonošského národního parku ostatně ale i v dalších národních parcích v zemi zakázáno. Důvody jsou jednoduché – horolezci při svém koníčku vstupují do oblastí ve kterých je chráněná příroda včetně vzácné flóry a fauny. Lezení na skály navíc způsobuje obrovské problémy hnízdícímu ptactvu.

„V minulých týdnech jsme zjistili, že některé skalní stěny v okolí Janských Lázní a Pasek nad Jizerou byly osazeny horolezeckými jistícími skobami. Někdo si zde takto vytvořil tréninkové cesty. Je třeba si uvědomit, že takováto aktivita na území národního parku může být v kolizi se zájmy ochrany přírody,“ říká vedoucí odboru péče o národní park Václav Jansa.

„Navíc je to zásah do majetkových práv, protože Správa KRNAP jako majitel uvedených pozemků, k takové činnosti nedala souhlas, a to ani na území ochranného pásma. Je to stejné, jako by někdo vaši zahradu využíval ke své zábavě bez vašeho souhlasu. Nepominutelným faktem také je to, že pokud bychom takovéto nelegální vyznačení lezeckých cest strpěli, tak ze zákona ručíme za jejich bezpečnost. A uvedené cesty nejsou staticky bezpečné,“ upřesnil Jansa.

Správa vyzvala horolezce k odstranění cest

Obava z ohrožení přírody je podle strážců národního parku i kvůli vykácení dřevin rostoucích na skalách a tím obnažení skalního povrchu. To může poškodit druhy rostlin, mechů a lišejníků, které právě na stěnách skal žijí.

Správa Krkonošského národního parku tak už vyzvala horolezce, kteří tyto nelegální cesty osadili k jejich odstranění. Navíc je upozorňuje, že za provozování horolezeckých aktivit se dopouštějí přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.
Štítky: Krkonošský národní park KRNAP Horolezení
Zdroj: KRNAP