EnergoZrouti.cz

Výsadba stromů by Evropě mohla podle studie přinést větší množství srážek

  
Tomáš Jelínek
6. 7. 2021 ▪ 09:01

Větší množství srážek v zimních ale i letních měsících by podle nové vědecké studie mohlo přinést masivnější rozšiřování lesů. To už v současnosti probíhá díky podpoře výsadby stromů státy, ale i soukromými společnostmi.

Výsadba stromů
Výsadba stromů
Foto: Jesus Leal / Pixabay

Výsadba stromů, která je v současné době prioritou mnoha zemí na světě v boji proti klimatickým změnám by mohla přinést i další prospěšné výsledky. Podle nové vědecké studie by totiž další výsadba stromů v místech zemědělských ploch mohla zvýšit množství letních dešťů v průměru o 7,6 %.

Podle studie by výsadba přinesla častější deště

Ačkoliv to, jakým způsobem souvisí větší množství stromů s častějšími dešti není vědcům úplně známé – tuší, že půjde o interakci lesů a vody z nich vypařované s dalšími klimatickými jevy. Vyšší množství vysázených stromů by tak mohlo přinést mnohem větší roční úhrny srážek v letním období.

Častější srážky by tak mohly částečně kompenzovat stále silnější suché podmínky, které jsou problém jak pro rostliny, tak i další obyvatele planety.

Jen v České republice je právě sázení stromů v posledních letech velmi populární, právě díky spojení se změnou klimatu. Rychlejší výsadba nových stromů ale výsledky přinese až v dalších desetiletích. I přes to v Česku vzniklo velké množství projektů, které využívají granty soukromých firem i státu na výsadbu nových stromů.

Masivní výsadba stromů může mít i negativní vlivy

Jak studie zveřejněná v prestižním vědeckém časopise Nature uvádí, při 20 % nárůstu lesů v rámci celé Evropy by došlo k posílení místních srážek. Velká část srážek by sice byla v pobřežních oblastech a v zimě, dostatečné množství vláhy by přineslo větší zalesnění i v letních měsících, kdy je déšť ještě mnohem důležitější.

„Pravděpodobně nejnebezpečnějším signálem o změně klimatu, který očekáváme, je pokles letních srážek, který se očekává v jižních částech Evropy, jako je Středomoří,“ uvedl pro BBC News Ronny Meier ze Švýcarského federálního technologického institutu v Curychu, který byl hlavním autorem studie.

„A podle naší studie by zalesnění vedlo ke zvýšení srážek. Zalesnění by tedy bylo pravděpodobně velmi výhodné, pokud jde o přizpůsobení se nepříznivým účinkům změny klimatu.“ dodává Meier.

Jak uvádí někteří odborníci, výsadba stromů ale může přinášet i některá negativa. Například v podobě vodního cyklu, který může být narušen kvůli vyššímu odparu vody ze stromů. Stromy by se tak podle odborníků neměly vysazovat všude a za každou cenu, protože v některých místech mohou přinést více škody než užitku.
Štítky: Stromy Změna klimatu Srážky
Zdroj: RED