EnergoZrouti.cz

Přemnožená zvěř maří snahu o obnovu lesů, zničí každý sedmý malý stromek

  
Tomáš Jelínek
25. 5. 2022 ▪ 16:00

Přemnožená zvěř v tuzemských lesích přidělává vrásky na čele lesníkům, kteří se snaží o obnovení porostů po kůrovcových kalamitách. Podle dat z monitoringu míry poškození lesa zničí spárkatá zvěř každý sedmý malý stromek.

Jelen
Jelen
Foto: Hannah Wilbraham z Pixabay

Mimo sucha, kůrovce ale i špatné kvality půdy škodí výsadbě nových stromků na kalamitních plochách i stále rostoucí stavy zvěře. Přemnožená spárkatá zvěř je totiž podle odborníků jedním z limitujících faktorů obnovy lesů po kůrovcových kalamitách.

Pro objektivní zjišťování míry poškození lesa používají pracovníci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL), Národní inventarizaci lesů (NIL) či nově Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů (SSVLE), jejichž výstupy o poškození lesa jsou díky velkému množství měřených ploch vhodné i pro menší území. Kromě toho zákon o myslivosti ukládá uživateli honitby při vypracování plánu lovu mimo jiné vycházet z porovnání kontrolních a srovnávacích ploch (KSP). Vlastníci lesů nad 50 ha jsou povinni umisťovat na každých i započatých 500 ha lesa alespoň jednu KSP a na nich je hodnocen jak stav obnovy lesa, tak míra poškození zvěří. Této sítě KSP využili při svém hodnocení také pracovníci ÚHÚL.

Podle šetření, které proběhlo na 1383 kontrolních a srovnávacích plochách a bylo při něm změřeno 112 607 v oplocené a 94 826 stromků ve volné části je jasné, že spárkatá zvěř je při obnově lesů velkým problémem. Podle výsledků totiž zvěř zničí každý sedmý stromek, který je vysazen. Mimo to ale zvěř způsobuje i další škody na stromcích a stromky rostoucí na volné ploše tak dosahuje nižší velikosti než ty v oplocenkách.

V oplocené části KSP totiž stromky dosáhly průměrné výšky 90 cm. V neoplocené části to pak bylo jen 65 cm. Na volné ploše navíc dochází i k úplným ztrátám některých druhů, kterých je následně podle sledování o 13,4% méně než v oplocené části. Díky těmto metodám tak lze snadno kvantifikovat vliv, který zvířata mají na mladé, ale i starší stromy.

Vysoká intenzita poškození porostů tak podle odborníků výrazně snižuje stabilitu a odolnost lesů vůči dalším škodlivým činitelům. Výrazně ztížené je tak i zajištění lesních porostů v zákonných lhůtách nebo dodržení minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. Toto poškození je příčinou vysokých ekonomických ztrát na přírůstu lesních dřevin a výrazně navyšuje náklady na ochranná opatření, která je potřeba vynakládat proti škodám zvěří nad zákonem požadovanou mez.
Štítky: Zvěř Obnova lesů Lesy Srnec Srny Jelen Stromy Výsadba stromů
Zdroj: RED