EnergoZrouti.cz

Česko utrácí miliardy korun na výsadbu stromů, ty ale dlouho nepřežijí

  
Martin Bárta
11. 9. 2023 ▪ 13:34

Česko je premiantem EU v umělé výsadbě stromů oproti jejich přirozené obnově. Ročně tak vyhodíme miliardy korun na dřeviny, které v probíhající klimatické krizi nejsou dostatečně odolné a dlouho nevydrží.

Výsadba stromů v posledních letech nabrala výrazné tempo
Výsadba stromů v posledních letech nabrala výrazné tempo
Foto: Unsplash+

V Česku v posledních letech výrazně vzrostlo tempo, jakým dochází k výsadbě nových lesních porostů. Situace, ke které pomohla především klimatická změna a s ní spojená kůrovcová kalamita má ale velmi výrazné potíže. Obnova porostů totiž probíhá ve velké většině nepřirozeně – člověkem. Díky nevhodně zvolené druhové skladbě jsou pak lesy slabé a dlouho nepřežijí.

Jen v roce 2022 se v tuzemsku podle dat Českého statistického úřadu zalesnilo jak výsadbou, tak i vysetím 39 970 hektarů. To byl sice meziročně drobný pokles o zhruba 709 hektarů oproti roku 2021, i tak patřilo zalesňování v minulém roce k rokům rekordním. Lesníci se totiž stále snaží co nejvíce ploch zalesňovat po uklidňující se kůrovcové kalamitě z minulých let, která například na Vysočině byla devastující.

Problémem ale podle odborníků je, že lesy nejsou dostatečně druhově rozmanité a velmi často dochází k výsadbě dřevin, jež se na dané místo nehodí. Právě nevhodná druhová skladba pak vede k tomu, že jsou lesní porosty oslabené a rychle se rozpadají. Uměle vysazené porosty pak podle odborníků nedokáží dostatečně reagovat na probíhající klimatickou změnu.

V Česku tak nadále pokračuje primárně výsadba jehličnatých dřevin, které tvoří více jak polovinu všech zalesňovaných ploch. Při zalesňování se tak v minulém roce na více jak 31 % zalesněné plochy podílel smrk. Ten je přitom symbolem spojeným právě s kůrovcovou kalamitou v tuzemských lesích. Ačkoliv na mnoha místech patří smrk mezi přirozenou skladbu, na některých místech dochází k jeho výsadbě primárně kvůli budoucím ziskům z jeho prodeje.

Miliardy korun, které na zalesňování v tuzemsku putují jsou tak velmi často neefektivně vynaložené. Podle odborníků by totiž bylo výrazně efektivnější využívat přirozené obnovy lesa bez umělého zalesňování. Právě v umělé výsadbě je totiž Česká republika premiantem ve srovnání s ostatními zeměmi evropské sedmadvacítky.

V Česku tak podle mezinárodního výzkumu State of the European Forests z roku 2020 dochází obnově lesů umělou výsadbou v 95 % případů. V průměru Evropské unie ale umělá výsadba tvoří asi jen 29 procent. Ačkoliv se i v Česku podíl lesů, ve kterých dochází k přirozené obnově zvyšuje, za dalšími státy EU výrazně zaostáváme.

Opětovné zalesňování tak u nás oproti okolním státům vyjde na výrazně vyšší finance. Ty se ale ve výsledku neprojeví na kvalitě a budoucí odolnosti lesů.
Štítky: Lesy Stromy Česká republika Kůrovec Obnova lesů Přirozená obnova