EnergoZrouti.cz

Stopka pro tepelná čerpadla. EU chystá zákaz plynu, který je jejich součástí

  
Lenka Nováková
8. 8. 2022 ▪ 09:56

Instalace nových tepelných čerpadel by se mohla v příštích letech zaseknout, varuje Evropská asociace tepelných čerpadel. Podle ní totiž EU chystá přísnější pravidla pro plyny, jež se využívají v klimatizacích nebo právě tepelných čerpadlech. Těch by tak mohl být nedostatek, což by přineslo problém právě pro tepelná čerpadla.

Regulace vytápění bytu
Regulace vytápění bytu
Foto: Erik Mclean on Unsplash

Už v příštích letech by mohl přijít nový problém, který zpomalí současné stále rychlejší rozšiřování tepelných čerpadel po celé Evropské unii. EU totiž plánuje postupně vyřadit z trhu HFC, tedy fluorované uhlovodíky, které jsou ale hlavní náplní v současných klimatizacích a tepelných čerpadlech. HFC nahradily dříve používané CFC (chlor-fluorované uhlovodíky), které poškozovaly ozónovou vrstvu. Zákaz HFC by ale podle odborníků mohl přinést velké problémy pro trh tepelných čerpadel.

Ta přitom Evropská unie nebo Spojené království považuje za hlavní náhradu plynových kotlů, které by měly být kvůli emisím skleníkových plynů časem zakázány. Současné plány EU počítají s tím, že se množství HFC plynů sníží do roku 2024 na téměř třetinu úrovně využívání, která byla v roce 2015. Po roce 2030 by pak měl být plyn využívání pouze v pěti procentech případů.

Plyn HFC, který současná tepelná čerpadla a klimatizace využívají jako chladící médium sice není takovým problémem pro ozónovou vrstvu jako jeho předchůdci. Oproti tomu ale má výrazně vyšší vliv na globální změnu klimatu, jelikož při úniku do atmosféry má i více jak desetitisíci násobně vyšší potenciál k oteplování než je tomu u oxidu uhličitého. EU tak hledá cesty jak jeho únikům zabránit, a to právě jeho regulací.

Podle odborníků je ale tempo, kterým jej chce EU minimalizovat velmi rychlé. To by tak mohlo zapříčinit nedostatek plynu pro nově instalovaná tepelná čerpadla a klimatizace. Ostatně kvůli vyšším teplotám a stále většímu zájmu o instalaci klimatizací je už nyní poptávka po plynu mnohonásobně vyšší, což v některých případech může vytvářet problémy s vykrytím poptávky.

Před rychlým zavedením přísnějších limitů tak už dříve varovala i Evropská asociace tepelných čerpadel (EHPA). Ta upozornila, že přísnější limity mohou způsobit právě nedostatek tepelných čerpadel na trhu a tím i pokračování silné energetické závislosti na fosilních palivech. HFC lze sice v tepelných čerpadlech i klimatizacích nahradit jinými látkami, jejich cena by ale byla vyšší a v současnosti jich také není dostatečné množství pro tak rozsáhlý trh.
Štítky: Tepelná čerpadla HFC Klimatizace Ozónová vrstva Globální oteplování Oxid uhličitý Evropská unie EU
Zdroj: RED