EnergoZrouti.cz

Rakousko spouští fond na podporu lesů zasažených kůrovcovou kalamitou

  
Markéta Bártová
29. 1. 2021 ▪ 15:08

Rakouské Ministerstvo zemědělství spouští Lesní fond na podporu vlastníků lesů zasažených změnou klimatu a kůrovcem. Ti mají problém s financováním obnov lesů kvůli nízké ceně dřeva na trzích. Fond by měl zajistit podporu přes 9 miliard korun.

Lesy na hoře Patscherkofel v Rakousku
Lesy na hoře Patscherkofel v Rakousku
Foto: Alin Andersen

Rakousko spouští od února Lesní fond, který by měl podpořit vlastníky lesů za pomocí dotací v boji proti důsledkům kůrovcové kalamity. V jejím důsledku totiž došlo k vytěžení obrovského množství dřeva, pro které ale v současnosti z důvodu přetlaku na trhu není snadné nalézt zákazníky.

Záchranný balíček má podpořit lesy pro další generace

Rakouská vláda si ale dobře uvědomuje, že vysoký přetlak dřeva na trhu právě v souvislosti s mimořádně silnou kůrovcovou kalamitou nejen v minulém roce má za následek strmý pád ceny dřeva. To ve svém důsledku snižuje příjmy vlastníkům lesů, kteří ale finance nutně potřebují pro další práce na obnově poškozených lesních porostů.

Nový lesní fond by tedy od února měl začít těmto vlastníkům pomoci s obnovou lesů zasažených změnou klimatu a kůrovcem. Finanční prostředky ve fondu by měly být primárně určeny na šest oblastí a to:

  1. opatření na zalesňování a údržbu lesů
  2. regulace druhového složení stromů pro rozvoj lesů, více šetrných ke klimatu
  3. kompenzace za ztráty způsobené působením kůrovce
  4. výstavbu skladů na poškozené suché i mokré dřevo
  5. odkorňování a další preventivní opatření pro ochranu lesů
  6. prevence lesních požárů

V plánu je i další využití financí, o které ale při spuštění programu zatím nebude možné požádat jako jsou výzkumná zařízení na výrobu biopaliv či výzkumy v oblasti lesů více uzpůsobených změně klimatu.

Na lesy půjde více jak 9 miliard korun

Podle ministryně zemědělství Elisabeth Köstringerové budou peníze z Lesního fondu investicí pro příští generace. Lesy jsou totiž tím nejlepším co můžeme ochraňovat pro zabránění rychlejší změně klimatu.

Aby bylo možné lesy rychleji obnovovat má fond k dispozici 350 milionů eur, tedy více jak 9 miliard korun. V první fázi která bude spuštěna v únoru by tak bylo možné žádat v prvních šesti oblastech o 200 milionů eur (přibližně 5,2 miliardy korun). Maximálně budou moci vlastníci lesů požádat až o 200 tisíc eur (přibližně 5,2 milionu korun).

Lesy v Rakousku v minulých letech stejně jako v České republice a okolních státech byly výrazně postiženy silnými bouřemi, změnou klimatu a tím navazující problém s kůrovcem. Podle statistik tak bylo jen v Rakousku za minulý rok poškozeno několik milionů metrů krychlových dřeva.

Stejně jako v Rakousku způsobuje větší těžba dřeva tlak na snížení cen na trzích v celé Evropě. S tímto problém se tak musí vyrovnávat i tuzemští vlastníci lesů. Ti v roce 2019 vytěžili 32,58 milionů m3 dřeva, přičemž většinu z toho představovala takzvaná nahodilá těžba, tedy ta v důsledku poškození povětrnostními podmínkami ale hlavně kůrovcem.
Štítky: Les Rakousko Kůrovec
Zdroj: Spolkové ministerstvo zemědělství, regionů a cestovního ruchu