EnergoZrouti.cz

Přemnožená zvěř poškodila vzácnou přírodu v CHKO Poodří, viník už je jasný

  
Nikola Stránská
24. 8. 2021 ▪ 19:10

Přemnožená zvěř zdevastovala chráněnou přírodu a unikátní biotopy v CHKO Poodří. Česká inspekce životního prostředí za to udělila tučnou pokutu, kterou ale ministerstvo snížilo.

Daňci
Daňci
Foto: congerdesign / Pixabay

Výrazně přemnožená zvěř stála podle České inspekce životního prostředí za zničením vzácné přírody v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Podle inspekce je viníkem Veterinární univerzita v Brně, která za tato provinění dostala pokutu 1,5 milionu korun. Množství zvěře bylo v oboře překročeno téměř o 200 procent.

Daňci byli přemnožení o téměř 200 procent

Sankce o které nyní informovala sama inspekce životního prostředí nabyla právní moci už 27. července letošního roku. Pokuta, kterou ČIŽP udělila Veterinární univerzitě Brno podle zákona o ochraně přírody se vyšplhala až do výše 1,5 milionu korun a to hned kvůli několika prohřeškům, které výrazně poškodily chráněnou přírodu.

Na místě totiž byli podle zprávy inspektorů daňci přemnožení takřka o 200 procent a taktéž i mufloni o 100 procent. Právě tato zvířata tak stála za ničením vzácné přírody v oboře Poodří Kunín, která se nachází přímo v CHKO Poodří.

Univerzita podle oblastního inspektorátu v Ostravě chovala takto přemnožená zvířata dlouhodobě nad normou stanovenou orgánem státní správy myslivosti. Velkým množstvím zvěře došlo k poškození lesních ekosystémů zařazených do I. a II. zóny CHKO Poodří. Mimo to byla v oblasti snížená i druhová pestrost bylin v lučních porostech či zvýšena úživnost půdy vedoucí k šíření nitrofilních druhů rostlin a poškození vegetačního krytu a půdního povrchu.

Univerzita porušila podmínky chovu nepůvodních druhů

Vysoká pokuta tak padla i proto, že nezákonný chov vysokého množství zvěře probíhal v oboře, která je tvořena biotopy velmi cennými z hlediska ochrany přírody v Evropské unii. Jedná se totiž o biotopy chráněné systémem NATURA 2000.

Chovaní mufloni navíc měli být umístěni ve speciálním uzavřeném prostoru obory. Jak ale inspekce dokázala, zvířata se po oboře pohybovala volně a tím došlo k porušení výjimky udělené k chovu tohoto nepůvodního druhu živočicha.

Univerzita proti rozhodnutí ČIŽP podala odvolání. Nadřazený orgán, kterým je Ministerstvo životního prostředí ale v odvolacím řízení pokutu potvrdil, jen ji snížil z původních dvou milionů korun. Způsobená poškození totiž podle jeho rozhodnutí nejsou nevratná.
Štítky: Zvířata Příroda Brno
Zdroj: ČIŽP