EnergoZrouti.cz

Země podle vědců zažívá šesté masové vymírání způsobené lidskou činností

  
Markéta Bártová
18. 1. 2022 ▪ 09:51

Podle vědců z univerzity na Havaji na Zemi v současnosti probíhá už šesté masové vymírání živočišných a rostlinných druhů. Mnoho odborníků, kteří to popírají se prý dívají na špatná čísla.

Panda červená
Panda červená
Foto: Mathias Appel, CC0

Podle studie zveřejněné minulý týden v časopise Biological Reviews už v současnosti na naší planetě probíhá šesté masové vymírání zvířat a rostlin. Právě to poslední vymírání je ale podle vědců přeci jen v něčem jiném, nestojí za ním totiž žádné extrémní přírodní jevy ale lidská činnost.

Vědci se často zaměřují na špatná čísla

Všechna dosavadní masová vymírání druhů měla vždy jasného viníka, kterým byly extrémní přírodní jevy. Poslední, tedy šesté masové vymírání ale zásadně ovlivňuje člověk, který má svým chováním velký vliv na vymírání rostlin i zvířat. Podle studie tak mohla planeta Země od roku 1500 ztratit přibližně 7,5 až 13 procent ze známých živočišných druhů a rostlin.

Podle autorů studie ale mnozí laici i odborná veřejnost stále popírá, že by k masovému vymírání druhů docházelo. Je tomu tak podobně jako u změn klimatu, které i v současné době velké množství lidí neakceptuje a chová se nadále, jako by k žádným extrémním změnám nedocházelo.

„Drastické vymírání druhů a klesající početnost mnoha populací zvířat a rostlin jsou dobře zdokumentovány, ale někteří popírají, že by tyto jevy vedly k masovému vymírání,“ řekl Robert Cowie, hlavní autor studie z University of Hawaii.

Jak uvádějí odborníci ve své studii, popírání masového vymírání je způsobeno také neobjektivním pohledem na tuto krizi. Většina pohledů se totiž zaměřuje pouze na savce nebo ptáky, dochází ale k téměř naprosté ignoraci vymírání bezobratlých, kteří přitom tvoří asi 95 procent známých živočišných druhů.

K hodnocení vymírání druhů se tak nejčastěji používá Červený seznam Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Ten se ale právě silně zabývá hlavně ptáky a savci, kdežto bezobratlých je na seznamu jen zlomek.

Reálně tak podle výzkumníků mohlo od roku 1500 dojít k vyhynutí zhruba 150 až 260 tisíc druhů z téměř celkem dvou milionů v současnosti známých druhů. Odborníci tak vyzývají své kolegy, aby co nejdříve shromáždili a zdokumentovali co nejvíce druhů živočichů i rostlin a to ještě dříve než bude na jejich studium pozdě.
Štítky: Zvířata Příroda Život Biologická rozmanitost
Zdroj: RED