EnergoZrouti.cz

Slovensko letos otestuje přimíchávání vodíku do zemního plynu

  
Markéta Bártová
4. 2. 2022 ▪ 08:06

Slovenští plynaři chtějí ještě letos otestovat přimíchávání vodíku do zemního plynu a jeho distribuci ke konečným odběratelům. Stojí za tím několikaletý projekt H2Pilot, který má Slovensko připravit na nízkoemisní budoucnost.

Plynové potrubí
Plynové potrubí
Foto: the blowup on Unsplash

Stále větší tlak na snižování emisí skleníkových plynů stojí i za hledáním doplňku či náhrady zemního plynu používaného standardně v domácnostech. Nejen v Evropské unii tak v současnosti probíhá několik projektů, které mají za cíl stanovit bezpečné množství vodíku v plynovodech, které by pomohlo snížit emise skleníkových plynů a zároveň bylo bezpečné.

Na začátku 10% vodíku, v budoucnu i třikrát tolik

Své zkušenosti s touto problematikou má i provozovatel slovenské distribuční soustavy plynu. Ten chce už v letošním roce zahájit konečnou fázi svého dlouholetého projektu H2Pilot tím, že vyzkouší přimíchávání vodíku do zemního plynu a jeho distribuci v menší obci.

Během testu by se tak mělo v běžném distribučním potrubí objevit zhruba 10% vodíku, který bude k zemnímu plynu přimíchán. Podle provozovatele distribuční soustavy společnosti SPP Distribúcia by mělo v pilotní fázi dojít k použití vodíku ve směsi se zemním plynem pro obec, která bude mít přibližně 300 odběratelů.

Pokud by pilotní program proběhl bez problémů, je možné, že se při komerčním používání podíl vodíku ve směsi zvýší. Mnoho evropských iniciativ totiž hledá maximální bezpečný limit vodíku v zemním plynu, který by mohl dosáhnout i 20 – 30 % podílu v konečné směsi.

SPP Distribúcia bude v poslední fázi projektu zkoumat zejména vliv vodíku na jednotlivé prvky distribuční sítě, ale i na koncové zařízení odběratelů jako jsou plynové kotle či sporáky.

Před tím, než dojde k samotnému smíchání vodíku se zemním plynem ale společnost čeká ještě několik dalších opatření, která zajistí legalitu celého procesu. Bude tak nutné získat souhlasy orgánů státní správy, místní samosprávy ale i dalších autorit, jež se starají o bezpečnost a ochranu zdraví.
Štítky: Plyn Vodík Energie Slovensko Energetika Plynovod
Zdroj: RED