EnergoZrouti.cz

Vědci vytvořili novou metodu pro výrobu vodíku, je výrazně účinnější a bezpečnější

  
Martin Bárta
18. 3. 2024 ▪ 12:31

Nová metoda na výrobu vodíku je výrazně účinnější, bezpečnější a levnější než v současnosti používané elektrolyzéry. Vynález by mohl pomoci lépe ukládat energii získanou z obnovitelných zdrojů.

Dodá nová metoda druhý dech výrobě vodíku?
Dodá nová metoda druhý dech výrobě vodíku?
Foto: Unsplash

Přestože téměř 96 % procent v současnosti vyráběného vodíku vzniká prostřednictvím fosilních paliv, tato situace by se měla v následujících letech dle plánů Evropské unie na snižování emisí skleníkových plynů rychle obracet. Vodík by tak již neměl být získáván z fosilních paliv, ale primárně z obnovitelných zdrojů energie.

Právě tento způsob ke svému fungování využívá elektrolýzu vody, tedy proces, při kterém elektrický proud štěpí chemickou vazbu mezi vodíkem a kyslíkem ve vodném roztoku. Ačkoliv se vědci stále snaží o vylepšování těchto zařízení, vždy jde zatím jen o malé pokroky a samotná elektrolýza tak není příliš efektivním procesem.

Vědcům ze švédského Stockholmu se ale nyní povedlo dosáhnout průlomu právě ve výrobě vodíku. Jejich nová metoda totiž odděluje výrobu kyslíku a vodíku a tím nejen, že odstraňuje riziko výbuchu hrozící při smísení těchto látek, ale také eliminuje potřebu vzácných kovů, které jsou součástí nyní používaných elektrolyzérů.

Nová metoda, kterou studie popisuje ale ohromí také velmi působivou účinností 99 procent. V současnosti používané elektrolyzéry přitom mají účinnost okolo 40 – 52 %.

Celá inovace z dílny švédských vědců spočívá v designu hybridního článku. Ten nevyžaduje tradiční membránu, za pomoci které dochází k separaci plynů. Místo ní je totiž v zařízení využito superkapacitních uhlíkových elektrod. To nejen, že snižuje již uváděné riziko výbuchu včasným oddělením plynů, ale také zjednodušuje celý výrobní proces. Tím je následně docíleno také významné snížení nákladů na celou výrobu.

Esteban Toledo, doktorand na Royal Institute of Technology ve Stockholmu a Joydeep Dutta, profesor aplikované fyziky, už požádali o patent na novou technologii. Jejich vynález by mohl v příštích letech umožnit spolehlivější a bezpečnější formu ukládání energie získané z obnovitelných zdrojů do vodíku.
Štítky: Vodík Výroba vodíku Obnovitelné zdroje
Zdroj: 1 Bedřich Heřmanský, Ivan Štoll: Energie pro 21. století, ČVUT 1992