EnergoZrouti.cz

Američtí vědci udělali průlom ve výrobě vodíku, který by mohl snížit náklady na výrobu

  
Tomáš Jelínek
12. 5. 2022 ▪ 10:00

Vědci z americké laboratoře pro obnovitelné zdroje energie mají slibnou metodu jak vyrábět efektivněji zelený vodík. Technologie současných elektrolyzérů je totiž v praktickém využití stále energeticky velmi náročná.

Toyota Mirai na vodík
Toyota Mirai na vodík
Foto: Bexim, CC BY-SA 4.0

Vodík je v současnosti považován za jednu z technologií, která by mohla pomoci snížit emise skleníkových plynů a stát se v oblasti dopravy, průmyslu ale i domácího vytápění náhradou za fosilní paliva. Současná výroba vodíku pomocí elektrolýzy je ale stále málo efektivní. Vědci z americké laboratoře tak navrhli způsob, kterým by bylo možné vodík vyrábět efektivněji a levněji.

Metoda by měla být výrazně efektivnější

Elektrolýza, pomocí které jsou molekuly vody rozštěpeny na vodík a kyslík je v současnosti hlavním způsobem pro výrobu takzvaného zeleného vodíku. Tím je označován vodík, který byl vyroben z elektřiny získané z obnovitelných zdrojů. Velkou nevýhodou výroby pomocí elektrolýzy je ale stále malá efektivita, kdy je na samotnou výrobu vodíku nutné vynaložit velké množství energie. I přes to, že v současnosti vědci vytváří vylepšení pro elektrolyzéry, které by měly dosahovat větší efektivity, proces zatím nejde tak rychle.

Americkým vědcům z Národní laboratoře pro obnovitelné zdroje energie (NREL) se ale podařilo identifikovat metodu, pomocí které by mělo být možné produkovat zelený vodík mnohem efektivněji než tomu je u standardní elektrolýzy.

Jejich metoda pro výrobu solárního termochemického vodíku totiž oproti elektrolyzérům využívá dvoustupňový chemický proces, kdy jsou oxidy kovů vystaveny teplotám vyšším než 1 400 °C a následně oxidovány párou při nižších teplotách. Díky tomu vznikne vodík, který pro svou výrobu potřebuje mnohem menší množství energie než je tomu u standardně využívané elektrolýzy.

Podle autorů výzkumu ale bude nutné zodpovědět ještě další otázky, a to zejména ohledně využívaných materiálů. Bude totiž nutné, aby perovskitové materiály, které by měly být podle vědců k této metodě výroby vodíku vhodné, dokázaly odolávat vysokým teplotám, které v procesu vznikají.
Štítky: Vodík Energie NREL USA Energetika
Zdroj: RED