EnergoZrouti.cz

Jihomoravský kraj dá na opatření proti suchu 20 milionů korun

  
Nikola Stránská
14. 1. 2021 ▪ 09:15

Jihomoravský kraj v letošním roce rozdělí 20 milionů korun v dotacích na boj proti suchu. Chtěl by tím podpořit stavbu retenčních nádrží i lepší vsakování vody. I přes srážkově relativně vydatný loňský rok se další sucha očekávají i v příštích letech.

Vyprahlá zemina
Vyprahlá zemina
Foto: klimkin / Pixabay

Vážnosti situace ohledně stále většího sucha si uvědomují i v Jihomoravském kraji a proto v letošním roce připravili program, který by měl pomoci se zadržením vody v krajině ale i s péčí o zeleň na území kraje. To by podle Rady Jihomoravského kraje, která program schválila mělo pomoci se lépe připravit na tuto hrozbu.

Minulý rok byl sice výjimkou, další roky ale nebudou

Z hlediska dešťových srážek a tím i doplnění spodní a povrchové vody byl sice minulý rok vcelku příznivý, opakování této situace ale ani vědci ani úředníci v dalších letech neočekávají. Celá Česká republika tak musí čelit stále palčivějšímu problému, který je navíc v některých krajích ještě intenzivnější.

Dotační program Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021 byl tak ve středu 13. ledna radou kraje schválen.

Podle náměstka hejtmana Jana Zámečníka je na dotační program vyčleněno 20 milionů korun, které by měli pomoci řešit právě dopady sucha a eroze půdy a stabilizovat retenční schopnosti krajiny, které byly dříve zničeny i narovnáváním toků a úpravě zemědělských ploch.

Největší část půjde na zadržení vody v krajině

„I přes relativně srážkově vydatný loňský rok je sucho v území jižní Moravy trvalým fenoménem a náš kraj tak jednoznačně čelí extrémním situacím s nejvážnějšími environmentálními, ekonomickými a sociálními důsledky v České republice. A to především v okresech Znojmo, Břeclav, Hodonín a v části okresu Brno-venkov. Sucho negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch,“ řekl náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Podle Zámečníka bude z vyčleněných 20 milionů korun směřovat 12 milionů hlavně na zadržení vody v krajině, tedy zlepšení technického stavu toků, rybníků či malých vodních nádrží. Podpořit by se tím mělo hospodaření s povrchovou ale i podzemní vodou v krajině.

Další tři miliony korun by měly směřovat do následné péče o zeleň, která je velmi důležitá hlavně v případě protierozních opatření. 4 miliony pak půjdou na projektovou dokumentaci k vytvoření zmíněných projektů. Poslední milion korun pak podpoří vznik dokumentů, které by měly dát koncepci celému tématu sucha.

Dotace Jihomoravského kraje bude moci využít jak obce, tak i školy nebo menší zemědělští podnikatelé.
Štítky: Dotace Voda Sucho
Zdroj: JMK