EnergoZrouti.cz

Inspekce završila případ toxické látky v Sázavě. Firma zaplatí pokutu čtvrt milionu

  
Martin Bárta
15. 12. 2021 ▪ 16:25

Případ toxické látky v řece Sázavě završila Česká inspekce životního prostředí pokutou čtvrt milionu korun. Firma se proti udělení sankce odvolala, ministerstvo je ale potvrdilo i kvůli závažnému provinění proti vodnímu zákonu.

Laboratorní analýza / ilustrační foto
Laboratorní analýza / ilustrační foto
Foto: Bokskapet z Pixabay

Česká inspekce životního prostředí završila případ zvláště nebezpečné látky, kterou v roce 2019 odhalil monitoring Státního podniku Povodí Vltavy v řece Sázavě. Ihned po oznámení objevu nebezpečné látky propikonazol začala inspekce případ vyšetřovat společně s Vodárenskou akciovou společností. Zdroj úniku nebezpečné látky do řeky se vzápětí podařilo odhalit, pokuta 250 tisíc tak hříšníky neminula.

Firma spolupracovala, pokuta je tak nižší

Nebezpečnou látku podle inspekce životního prostředí do veřejné kanalizace vypouštěla společnost PKS okna, která ji využívala ve svém areálu. Látka byla obsažena v barvě Zowo-tec 203, kterou firma používala k nátěru dřevěných oken a dveří přímo ve výrobně ve Žďáru nad Sázavou. Firma sice barvu na okna a dveře nanášela ve speciální stříkací kabině, která byla následně čištěna vodou, jež se vylévala do zařízení určeného k čištění nářadí a recyklaci vody.

V něm byla voda zbavena velké části nečistot, které se do ní dostaly. Nebylo tomu však právě u látky propikonazol, která ve vodě zůstala. Tuto odpadní vodu pak firma vypouštěla do vnitropodnikové kanalizace, jež ústí do kanalizace veřejné. A právě prostřednictvím této kanalizace se toxická látka dostala přímo do řeky Sázavy.

Společnost PKS však podle inspekce při kontrole spolupracovala a snažila se o objasnění příčiny úniku závadné látky do kanalizace. Aby k dalšímu úniku již nedošlo, investovala firma i do nového zařízení na čištění vody a také byla dvakrát vyčištěna vnitropodniková kanalizace. I z tohoto důvodu tak inspektoři rozhodli o uložení nižší sankce.

Firma se i tak proti rozhodnutí odvolala s tím, že výše pokuty je nepřiměřená. Ministerstvo životního prostředí, které celou věc jako odvolací orgán prošetřovalo ale rozhodlo, že vypouštění vod s obsahem nebezpečných látek patří mezi jedno z nejzávažnějších provinění proti vodnímu zákonu. Odvolání tak bylo ze strany ministerstva zamítnuto a uložená sankce 250 tisíc korun nabyla právní moci.

Propikonazol je látka hojně využívaná v zemědělství, ale i v péči o trávníky, golfová hřiště nebo při ochraně dřeva. Podle vodního zákona ale zároveň patří mezi zvlášť nebezpečné látky pro vodní organismy. Toxicita je ale vysoká také pro ptactvo.
Štítky: Voda Znečištění Česká inspekce životního prostředí Pokuta Sázava
Zdroj: ČIŽP