EnergoZrouti.cz

Slovenští ochránci přírody vytvářejí záplavy, které pomohou přírodě

  
Markéta Bártová
21. 4. 2021 ▪ 09:09

Slovenští ochránci přírody vytvářejí simulované záplavy levostranného ramene Dunaje. To má pomoci vzácným druhům zvířat i rostlin a podpořit místní biotopy. Vyšší průtoky navíc ověří bezpečnost vodního díla Gabčíkovo.

Mokřad
Mokřad
Foto: Myriams-Fotos / Pixabay

Slovenský státní podnik Vodohospodárská výstavba na základě požadavku Státní ochrany přírody Slovenské republiky spustil jarní simulovanou záplavu levého ramena Dunaje. Zvýšený průtok by měl pomoci v ochraně přírody, ale i prověřit konstrukce vodního díla Gabčíkovo.

Záplavy pomáhají vzácným druhům rostlin i zvířat

Ochránci přírody plánují letos poprvé vyzkoušet simulované záplavy ve dvou etapách a to v etapě jarní, která začala už 8. dubna a následně v té letní. První etapa, která potrvá 34 dní zvýšila průtok vody přes odběrný objekt malé vodní elektrárny Dobrohošť na úroveň do 90 m3/s.

„Pre dunajskú prírodu sú zvýšené prietoky mimoriadne prospešné. Ide o lokalitu európskeho významu s lužnými lesmi a mokraďami, ktorá je známa výskytom vzácnych druhov vtákov, rozmanitosťou rýb, mäkkýšov či obojživelníkov a svoje hniezda v nej má aj kráľ dunajského lužného lesa – orliak morský,“ uvedl Ministr životního prostředí SR Ján Budaj.

Simulované záplavy na Slovensku

Slova ministra Budaje potvrdila i generální ředitelka Výzkumného ústavu vodního hospodářství Katarína Holubová: „Súčasné prietoky sú správny krok na začiatku cesty k periodicky opakovaným simulovaným záplavám územia, ktoré umožnia ekologickú obnovu lužných lesov a biotopov, typických pre toto vzácne chránené územie,“

V levém rameni Dunaje lze v současnosti najít významné vrbovo-topolové lužní lesy, dubovo-jilmovo-jasanové lesy i přirozené eutrofní a mezotrofní stojaté vody s vegetací plavajících a ponořených cévnatých rostlin. V okolí se také nachází velké množství různých druhů ryb, mloků, hrabošů ale i vydry říční. Vzácným druhem je v okolí také orel mořský.

Vyšší průtok ověří bezpečnost vodního díla

Už 21. května pak přijde na řadu letní záplava, která potrvá až od 4. června. Průtok vody z vodního díla Gabčíkovo může dosáhnout až 120 m3/s. Vodohospodárská výstavba, která má vodní dílo Gabčíkovo na starosti využívá maximálních průtoků vody i ke specializovanému měření vibrací na konstrukci odběrného objektu v Dobrohošti.

Odborníci tak chtějí ověřit možnost vypouštění i vyšších průtoků bez ohrožení bezpečnosti konstrukce. To by mohlo pomoci i při případných reálných záplavách v budoucnu, kdy by provozovatel měl jistotu, že větším průtokem nedojde k ohrožení konstrukce díla.
Štítky: Slovensko Ochrana přírody Dunaj
Zdroj: MINŽP SR