EnergoZrouti.cz

Stát pošle miliardu na úsporu vody v průmyslových firmách

  
Lenka Nováková
10. 5. 2022 ▪ 18:00

Průmyslové společnosti v Česku by měly výrazně snížit svou spotřebu vody. Stát na to prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu pošle miliardu korun z Národního plánu obnovy.

Průmyslová výroba
Průmyslová výroba
Foto: Michal Jarmoluk z Pixabay

Česko prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu investuje celkem 1 miliardu korun do úspor vody v průmyslových firmách. Finance z Národního plánu obnovy poputují k podnikatelským subjektům bez ohledu na jejich velikost, a to včetně těch z území hlavního města Prahy.

„Chceme v maximální možné míře podpořit oblast udržitelného nakládání s vodou. Podpora je proto zaměřena na opatření na úspory vody a optimalizaci vy­užívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Díky podpoře by měly firmy snížit roční spotřebu vody v rámci svého vodního hospodářství. O podporu bude možné požádat od 12. května do 30. září 2022, přičemž využít ji budou moci všechny podnikatelské subjekty, a to včetně těch 100% vlastněných veřejným subjektem. Maximální částka určená na jeden projekt bude 25 milionů, přičemž z Národního programu obnovy půjde na projekt 40% ze způsobilých nákladů.

Podnikatelské záměry Ministerstvo průmyslu a obchodu posoudí podle takzvaného vodního auditu v podniku v rozsahu předmětu projektu. Podpořeny budou projekty, které budou realizovat opatření, jež dosáhnou k úspoře vody minimálně 5% nebo 100 metrů krychlových za rok.
Štítky: Voda Úspora Průmysl Národní plán obnovy
Zdroj: RED