EnergoZrouti.cz

Nový program na zlepšení hospodaření s dešťovkou poskytne dvě a půl miliardy korun

  
Lenka Nováková
14. 9. 2022 ▪ 14:14

Ministerstvo životního prostředí spustilo nový dotační program na lepší hospodaření s dešťovou vodou. Pomoci by měl i s prevencí před extrémními srážkami. Na projekty je připraveno 2,5 miliardy korun.

Prašná cesta
Prašná cesta

Ministerstvo životního prostředí odstartovalo nové evropské dotace z Operačního programu Životního prostředí. Žádat o příspěvky, které mohou v některých případech pokrýt i 100 % projektu mohou obce ale i další subjekty až do konce října příštího roku. Finance by měly pomoci především lépe hospodařit s dešťovou vodou, pomohou ale i chránit před ničivými extrémními srážkami.

Nová dotační výzva poskytne celkem 2,5 miliardy korun na hospodaření s dešťovou vodou, které se v posledních letech stává hlavně v letních měsících velmi důležitým tématem. Spolu s tím, jak se mění klima totiž pociťují obyvatelé mnoha měst problémy s dostatečným množstvím pitné vody ve studních i vodovodních řádech.

Finance by tak měly podpořit zachycování dešťové vody a její využívání na závlahu, splachování toalet nebo lepší možnosti jejího zasakování. Podpořit tak bude možné výstavby nových podzemních retenčních a akumulačních nádrží, výměnu nepropustných povrchů za propustné či budování zelených střech.

„Je jasné, že hospodaření s dešťovou vodou bude stále důležitější a na mnoha místech i nezbytné, abychom lépe předcházeli následkům sucha. Na druhou stranu je potřeba ochránit obyvatele před intenzivními dešti, které způsobují povodně. Na obojí myslí naše dotace,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). A dodává: „Z vlastní zkušenosti vím, že obce mnoho takových opatření už dělají a výsledky si pochvalují. Čekáme proto, že o peníze bude opět zájem.“

Mimo hospodaření s dešťovou vodou by výzva měla pomoci řešit i důsledky extrémních srážek, které se stále více objevují v rámci celé ČR. Podpořeny tak budou například projekty, které umožní přirozený rozliv vody do krajiny, zlepšení tvaru koryt vodních toků nebo výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží.

Finance v rámci programu jsou určeny primárně pro veřejný sektor, tedy obce, kraje či školy. Žádosti je možné podávat od 14. září do konce října 2023.

Peníze na opatření, která pomohou zlepšit hospodaření s dešťovou vodou ale mohou nadále získat i domácnosti. Pro ty sice už není k dispozici dříve známý program Dešťovka, jeho výhody jsou ale v současnosti začleněné do Nové zelené úsporám v rámci které je možné o finance například na akumulační nádrže zažádat.
Štítky: Voda Dešťovka Dešťová voda Vodohospodářství OPŽP Ministerstvo životního prostředí
Zdroj: RED