EnergoZrouti.cz

Jihomoravský kraj vybral osm stovek lokalit v boji proti suchu, problémem jsou majetkové poměry

  
Nikola Stránská
13. 4. 2021 ▪ 09:02

Jihomoravský kraj ve spolupráci se starosty obcí a firmou Geotest vytipoval možné lokality pro nové projekty na zadržení vody v krajině. Některé nebude možné realizovat kvůli majetkovým poměrům. I tak ale letos půjde na sucho rekordní částka.

Květina ve vyprahlé půdě
Květina ve vyprahlé půdě
Foto: Pixabay

Jihomoravský kraj pracuje na prevenci proti dalšímu vysychání regionu, nově tak získal od starostů obcí prostřednictvím analýzy společnosti Geotest seznam osmi stovek lokalit, které mají potenciál vysychání zpomalit či úplně zastavit. Jde hlavně o místa, kde je možné vybudovat malé vodní plochy jako jsou mokřady či tůně. Ty pomohou živočichům ale i rostlinám v okolí.

O finance je zájem, aktuálně jsou žádost na 13 milionů korun

„Jsme si vědomi nepříznivých předpovědí ohledně schopnosti krajiny na jižní Moravě zadržovat vodu. Jsem velice rád, že si to spolu s námi uvědomují i starostové a starostky v jednotlivých obcích. Právě oni s námi vytipovali na tři stovky míst, kde lze vybudovat mokřady, tůně, obnovit rybník nebo rozvětvit koryta povrchových toků. Byli nápomocni při hodnocení vhodnosti dalších 500 vytipovaných lokalit. Jejich znalost terénu a místních možností je a bude rozhodující pro úspěch v boji proti suchu. Za tuto součinnost ještě jednou děkuji,“ řekl Lukáš Dubec, náměstek hejtmana JMK pro životní prostředí a participaci.

„Kromě tohoto projektu můžou obce a lidé čerpat dotace taky na další projekty boje se suchem. Celkem jsme letos rozpočet na projekty proti suchu víc než zdvojnásobili. Alokace byla 20 milionů, řádně podáno už bylo žádostí za téměř 13 milionů. U některých kategorií je vypsáno ještě druhé kolo, hlásit se jde až do 6. srpna,“ připomněl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

Analýza lokalit, které by bylo možné využít právě pro budování projektů bojujících se suchem vznikla za pomoci dostupných dat, která jsou součástí projektu. Software pak vytipoval místa, která by byla pro tyto projekty nejvhodnější.

Velké množství lokalit, které by byly pro tyto projekty vhodné, ale musela firma ihned po vytipování vyřadit a to kvůli majetkovým poměrům v dané lokalitě.

„Klíčové pro úspěch projektu je i nadále úzce spolupracovat s obcemi a dostatečně informovat veřejnost. Kraj proto kromě přímých investic do realizací poskytne i půl milionu korun na vzdělávací projekty v rámci Programu environmentálního vzdělávání a osvěty, které se vodou v krajině a suchem zabývají. Rada minulý týden podpořila 5 takových projektů, další 4 doporučila ke schválení zastupitelstvu,“ dodal náměstek Dubec.
Štítky: Jihomoravský kraj Sucho Mokřady
Zdroj: JMK