EnergoZrouti.cz

Většina vzorků vody ze soukromých studní nevyhověla vyhlášce, odborníci doporučují pravidelné kontroly

  
Martin Bárta
4. 5. 2022 ▪ 07:55

95% vzorků pitné vody, které vloni testovala akreditovaná laboratoř nevyhovělo některým z testovaných parametrů. Odborníci i kvůli vlastnímu zdraví radí provádět kontroly pitné vody alespoň jednou ročně.

Studna
Studna
Foto: Maxime Bouffard on Unsplash

Minimálně jednou ročně. Alespoň tak často by měli majitelé soukromých studen, které je využívají jako zdroj pitné vody podle odborníků nechat udělat rozbory vody. V té se podle zkušeností velmi často překračují parametry pro pitnou vodu. Odborníci přitom v případě, že voda nevyhovuje hygienickým normám mohou doporučit jak problém se studní řešit. Majitelé si totiž často neuvědomují, že dlouhodobé vystavování některým látkám může být škodlivé pro ně samotné, ale i třeba jejich děti.

„Je velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ uvedl tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

Právě Pražské vodovody a kanalizace stejně jako další dodavatelé vody v Česku většinou nabízejí možnosti zvýhodněných chemických a mikrobiologických rozborů pitné vody za ceny okolo tisíce korun. Jen v loňském roce provedla laboratoř PVK 315 rozborů vzorků vody, které v bohužel v 95% analyzovaných případů nějakým způsobem neodpovídaly vyhlášce č. 252/2004 Sb., která hygienické požadavky na pitnou vodu stanovuje.

Podle odborníků byly hlavním problémem nevyhovující mikrobiologické ukazatele. Velmi často byl překročen limit u dusičnanů, který je stanoven na 50 mg na litr vody. V některých případech byl překročen i limit pro zákal nebo železo.

V Česku je podle odhadů v současnosti několik desítek tisíc studní, z nichž převážná část není využívána jako zdroj pitné vody. Jelikož ale voda ze soukromých studní nepodléhá pravidelné kontrole, doporučují odborníci, aby se lidé sami zajímali o to, co každý den pijí. Podle některých studií by studny v příštích letech také mohly velmi rychle vysychat, jelikož je z nich často odebíráno více vody než se zvládá doplňovat. Právě nízká hladina ve studních ale může být velkým problémem pro hygienické normy vody v ní. Málo vody ve studni totiž způsobí, že se koncentrace některých látek mohou rychle znásobit. V tomto případě jsou pravidelné odběry a analýza vzorků ještě důležitější.
Štítky: Voda Studna Znečištění Soukromá studna Vodohospodářství
Zdroj: RED