EnergoZrouti.cz

Vypouštění toxických látek do řeky Ohře i nelegální odběr vody vyšel firmu na 150 tisíc korun

  
Tomáš Jelínek
28. 2. 2022 ▪ 16:45

Vypouštění karcinogenních látek do toku řeky Ohře vyšlo firmu na 150 tisíc korun. Nebylo to totiž poprvé. Mimo to ale firma porušila i maximální limit odběru vody z řeky.

Stezka podél řeky Ohře
Stezka podél řeky Ohře
Foto: Wolfgang Eckert z Pixabay

Pokutu 200 tisíc korun, kterou následně Ministerstvo životního prostředí snížilo na 150 tisíc korun, dostala od České inspekce životního prostředí firma REPON kvůli nedostatkům ve své provozovně v Žatci. Firma totiž z řeky čerpala více vody než měla povoleno a zároveň do ní vracela toxicky znečištěnou odpadní vodu.

Toxické látky ve vodě nebyly u firmy poprvé

V září roku 2020 inspektoři České inspekce životního prostředí během kontroly vodního hospodářství a nakládání se závadnými látkami odhalili, že firma v roce 2018 odebrala o sedm tisíc kubíků vody víc, než ji umožňoval její roční limit. Překročení bylo podle inspektorů způsobeno závadou na chladícím zařízení.

Společnost ale mimo odběru vody z řeky Ohře vypouští do stejného toku i odpadní vodu, která by měla být předčištěna pomocí neutralizační stanice. Výsledky měření, které byly na stanici dle zákona provedeny ale ukázaly, že v roce 2018 a 2019 byl ve vzorcích překročen limit na ukazatele Zn a CR6+, což je vysoce toxický šestimocný chrom. Tento alergen, mutagen a karcinogen tak volně unikal do vodního toku.

Pro firmu REPON byla navíc přitěžující skutečnost, že inspekce již u ní stejný problém shledala i v prosinci 2015. Firma tak dostala od inspekce sankci ve výši 200 tisíc korun, kterou následně po odvolání snížilo Ministerstvo životního prostředí o 50 tisíc korun.
Štítky: Žatec ČIŽP Voda Pokuta Sankce
Zdroj: ČIŽP