EnergoZrouti.cz

Napouštíte bazén správně? Vodohospodáři varují před každoročním porušováním smluv

  
Martin Bárta
16. 5. 2022 ▪ 18:00

Stejně jako v minulých letech vzrostl kvůli teplému počasí zájem o napouštění bazénů. Vodohospodáři ale varují před jejich napouštěním z veřejných vodovodů. To totiž způsobuje problémy i dalším odběratelům a navíc jde o porušování smluv s dodavatelem.

Dívka v bazénu
Dívka v bazénu
Foto: Pixabay

Počet bazénů v posledních letech rychle vzrostl s tím, jak se zvýšily příjmy domácností, ale i s rostoucími letními teplotami. Bazény je tak možné pozorovat u velkého množství domů. Mnoho domácností si ale podle vodohospodářů neláme hlavu s tím, jak bazén správně napouštět vodou a porušují tak smlouvy s vodárnami.

Problém může nastat hlavně v malých městech a obcích

Jen v posledním týdnu se podle dat společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., která je hlavním dodavatelem pitné vody v Libereckém a Ústeckém kraji, zvýšil odběr pitné vody asi o 10 – 15%. Podle společnosti za tímto nárůstem stojí hlavně odběratelé, kteří využívají teplé počasí pro napouštění bazénů. Mnoho z nich ale svým chováním nejen porušuje smlouvu s dodavatelem ale zároveň ohrožuje kvalitní dodávky i pro své sousedy.

Zákazníci velmi často při napouštění bazénů porušují smluvní parametry, které nárazové a velké odběry vody jako je právě rychlé napouštění bazénu vylučují. Nejvhodnějším způsobem jak napustit bazén je podle provozovatelů vodovodů kontaktování svého dodavatele a přistavení cisterny s pitnou vodou. Tímto způsobem je bazén napuštěn mnohem rychleji a bez ohrožení kvality dodávek pro ostatní zákazníky. Pokud ale bazén chcete napouštět z vodovodu, zvolte pro to nejlépe noční hodiny a kohoutek, kterým bude voda do bazénu proudit omezte zhruba na čtvrtinu. Při pomalém napouštění jsou totiž nároky na distribuční soustavu mnohem méně náročné.

„Z důvodu nedodržování smluvních parametrů našich zákazníků, tedy nadměrným odběrem zejména při napouštění bazénů, dochází k poklesu tlaku vody v distribuční síti a k častému zákalu vody. Ten je nutné odstranit odkalováním a tím dochází ke zvyšování výroby vody“ řekla Ing. Iveta Kardianová MBA, ředitelka komunikace a marketingu SčVK.

Myslet na určitá pravidla při napouštění bazénů by ale měli hlavně lidé v menších městech či na vesnicích. Právě tam totiž vodovody nejsou stavěny na velké odběry, kterými jsou naráz napouštěny bazény. Ačkoliv tak dodávky v těchto lokalitách nejsou ohroženy, dodavatel je musí ve větší míře zásobovat dovozem pitné vody.

„Dodávky vody nejsou ohroženy, ale zvyšuje se v tomto období počet míst, kde posilujeme zásobování dovozem vody do vodojemů v případě nedostatečných vlastních zdrojů. Často je to i nekázní odběratelů, kteří ve velkém počtu a ve stejné době napouští bazény, na což nejsou zejména v malých lokalitách vodárenské systémy dimenzovány,“ dodala Kardianová.

Jiná situace je ale nyní například na Nymbursku. Tam místní dodavatele pitné vody Vodovody a kanalizace (VaK) Nymburk vydal zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů z veřejných vodovodů. Podle společnosti bylo nutné zákaz vyhlásit hlavně kvůli dlouhodobému suchu a nárůstu spotřeby vody, právě kvůli napouštění bazénů. VaK také upozorňuje, že napouštění bazénů z vodovodů není v souladu s uzavřenými smlouvami a zákazníci se tak mohou vystavit postihům.
Štítky: Voda Sucho Bazény Vodohospodářství Vodovody
Zdroj: RED