EnergoZrouti.cz

Liberecký kraj podpoří projekty na zadržení vody v krajině 14 miliony

  
Markéta Bártová
23. 4. 2021 ▪ 07:57

Přes 14 milionů korun dá v letošním roce Liberecký kraj na projekty zadržující vodu v krajině. V minulých letech už tak vznikly nové tůně a rybníky. Peníze by měly pomoci i ve využívání dešťovky ve městech.

Jedna z tůní vybudovaných v Libereckém kraji
Jedna z tůní vybudovaných v Libereckém kraji
Foto: Liberecký kraj

Zvyšování retence vody v krajině je dlouhodobým cílem Libereckého kraje a proto znovu podpoří projekty na přírodě blízké retenční opatření. Do konce dubna si tak mohou obce, neziskové organizace, zemědělci, správci lesů ale i další fyzické a právnické osoby požádat o dotaci na své projekty. V programu je připraveno 14 milionů korun.

Vodních ploch díky dotacím v posledních letech přibývá

Na jednotlivé projekty v rámci dotačního programu Podpora retence vody v krajině je připraveno od 70 tisíc korun do 1 milionu korun. Žadatelům je navíc zdarma k dispozici také odborné poradenství ohledně jejich projektů.

Liberecký kraj chce pomocí retenčních opatření zvýšit odolnost místní flóry a fauny a pomoci ji tak bojovat proti rychlým změnám klimatu.

„V minulých letech kraj podpořil například vytvoření soustavy dvaceti mokřadních tůní na zemědělské půdě v okolí Václavic,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí a zemědělství.

„Jsem rád, že míst, kde již existují nebo jsou v plánu nové vodní plochy, je stále více. Ve Svijanech byl díky dotaci navrácen dolní tok Příšovky do původního koryta. V Kokoníně probíhá obnova historicky zaniklého mlýnského rybníku. V Semilech byla obnovena historická polní cesta s alejí ovocných dřevin. A ve spolupráci s Lesy České republiky postupně vzniklo na území Libereckého kraje 49 tůní pro zvýšení retenční kapacity lesů.“ dodal Židek

Důležitá jsou i opatření na zadržení vody ve městech

Kraj novou dotací ale nepodporuje jen změny toků k původním podobám či výstavbu nových vodních ploch ale i opatření ve městech, která by měla pomoci zadržet a využít dešťovou vodu. To by mělo pomoci vyprahlým centrům měst pomoci ve zlepšování místního mikroklimatu.

Podpora zadržování vody v krajině od Libereckého kraje

„V Hrádku nad Nisou vzniká díky krajské dotaci na místě černé skládky mokřadní park s tůněmi. U libereckého sídliště Hokejka byla vytvořena soustava tůní, kterou ještě doplní dřevěný povalový chodníček a výsadba mokřadních rostlin a stromů. Za zmínku stojí i turnovský projekt, který přivádí dešťovou vodu ze střech tamního alzheimercentra do parku u letního kina, kudy už protéká jako nový potůček,“ doplnil radní Židek.

Už v minulém roce kraj podpořil vytvoření deseti tůní o výměře 800 m2. Ty přišly na necelých půl milionu korun, přičemž kraj financoval 63 % z celkové částky projektů. Letos je pro zájemce připraveno 14,7 milionu korun a dotace budou poskytovány až do 70 % způsobilých výdajů projektu.

Projekty na zadržení vody v krajině a podporu místní fauny a flory připravil v Jablonném v Podještědí i liberecký spolek ČMELÁK. Ten kousek vedle obce vytvořil mokřady z bývalé skládky. Aktuálně se díky úspěšnému projektu a velkému zájmu veřejnosti připravuje na jejich další rozšiřování.

Opatření na boj se suchem ale začínají být velkou prioritou i v dalších krajích. Podpořit tak další projekty chystá i Jihomoravský kraj, který poskytne 13 milionů korun.
Štítky: Liberecký kraj Voda Retence vody
Zdroj: KRAJ-LBC