EnergoZrouti.cz

Počet havárií v pražské vodovodní a kanalizační síti vloni poklesl, údržba i tak vyšla na 1,5 miliardy

  
Tomáš Jelínek
26. 1. 2022 ▪ 12:15

Ani v loňském roce se Pražským vodovodům a kanalizacím nevyhnulo řešení velkého množství mimořádných událostí. Těch bylo sice méně než v roce předchozím, i tak ale údržba a opravy stály 1,5 miliardy korun.

Oprava havárie vodovodu
Oprava havárie vodovodu
Foto: Unsplash

Množství havárií vodovodů a kanalizací, které musela řešit společnost Pražské vodovody a kanalizace se v loňském roce snížilo. I tak ale museli technici vyjíždět k téměř sedmi tisícům událostí, které ovlivnily spolehlivé dodávky vody nebo naopak odtok odpadních vod. Údržba a opravy vyšly společnost na 1,5 miliardy korun.

Nejčastější příčinou havárií jsou koroze materiálu

Na vodovodní síti musely speciální týmy odstraňovat 4 131 havárií, to je o 241 událostí méně než v roce 2020. Stejně tak poklesl i počet havárií na kanalizační síti, kde bylo řešeno 2 805 oprav, v roce 2020 to přitom bylo 2 827 oprav.

Havárií I. kategorie, kdy je bez vody více než tisíc odběratelů či strategické, zdravotnické a sociální objekty, bylo 71, což je o dvě méně než předloni. Z pěti na jednu klesl počet havárií na profilech větších než 1000 milimetrů. Nejčastější příčinou havárií byla koroze materiálu (69 %) a pohyb půdy (24 %).

Z celkového počtu havárií na kanalizační síti (2 805) bylo 43 % na přípojkách, 30 % na stokách a necelých 11 % na vstupních šachtách. Podle druhu poškození byla v 73,55 % případů příčinou havárie kanalizační sítě ucpávka a sedimenty. Dále bylo řešeno 236 chybějících či poškozených poklopů na stokové síti, což bylo o 82 méně než v roce 2020.

„V loňském roce jsme na opravu a údržbu vodovodní sítě vynaložili jeden a půl miliardy korun,“ uvedl tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek s tím, že firma zaplatila hlavnímu městu nájemné za provozování vodohospodářské infrastruktury ve výši 2,9 miliardy korun. Celkem putovalo v roce 2021 do pražské vodohospodářské infrastruktury 4,43 miliardy ko­run.
Štítky: Vodovody Kanalizace Praha Pitná voda Odpadní voda
Zdroj: RED