EnergoZrouti.cz

Nová zelená úsporám

Jeden z nejoblíbenějších dotačních programů pro energetické úspory pokračuje i v roce 2022. Mimo tradičních dotací, které si tuzemští majitelé domů oblíbili ale přináší i několik zajímavých novinek, které mohou přinést další výrazné úspory.

Nová zelená úsporám
Nová zelená úsporám
Foto: MŽP

Nová zelená úsporám 2024

Nová zelená úsporám. I v roce 2024 jeden z nejoblíbenějších dotačních programů, který pomáhá se snížením energetické náročnosti budov díky zateplení, výměně oken ale i topných systémů, pořízení fotovoltaických panelů a dalších opatření pokračuje i v letošním roce.

Program Nová zelená úsporám spadá pod Ministerstvo životního prostředí České republiky a jeho správu má na starosti Státní fond životního prostředí. Finance, které jsou v programu dostupné pro velkou část majitelů domů v ČR jsou získávány díky prodeji emisních povolenek za vypouštěné skleníkové plyny. Emisní povolenky platí velké společnosti, a to primárně ty z průmyslu, energetiky či automobilového průmyslu dle takzvaného Kjótského protokolu.

Díky prodeji povolenek je možné finance investovat do snížení ekologické zátěže, která v domech vzniká. Jak již bylo uvedeno, finance z programu Nová zelená úsporám , jež navazuje na jeho populárního předchůdce, dotační program nazvaný Zelená úsporám nabízí nevratné dotace na zavedení ekologického vytápění využívajícího obnovitelné zdroje energie. Dále také na opatření vedoucí k úsporám jako je výměna oken nebo zateplení fasád domů, a to jak rodinných tak bytových.

V roce 2022 Nová zelená úsporám přinesla oproti předchozím rokům drobnou změnu pravidel. Jednou z nich bylo, že o dotace mohou nově požádat i majitelé bytových domů. Nově byl program také sloučen s oblíbeným dotačním programem Dešťovka, jež má nabízet větší míru využívání dešťové vody jak na zahradách, tak i uvnitř domů ať už pro splachování záchodů či další využití po jejím přečištění.

V současnosti (rok 2024) má za sebou program Nová zelená úsporám již více jak 200 tisíc úspěšně podpořených projektů s celkovou částkou 36 miliard korun. Součástí programu je také program Oprav dům po babičce, který nejčastěji mladým rodinám poskytuje dotaci na snížení energetické náročnosti starších domů získaných například v dědictví stejně jako výhodný úvěr k realizaci těchto opatření.

Třífázový elektroměr , Martin Bárta

Aktuálně je v programu Nové zelené úsporám možné získat i výrazné bonusy pokud dochází ke kombinaci více opatření. Na větší dotaci si tak mohou přijít lidé, kteří dům zateplují a zároveň vymění zastaralý způsob vytápění za moderní či zlepší hospodaření s dešťovou vodou.

Nová zelená úsporám Light

Nová Zelená Úsporám (NZÚ) Light je dotační program, který je určen pro domácnosti s nižšími příjmy. Cílem programu je podporovat zvyšování energetické účinnosti budov a snižování emisí skleníkových plynů v České republice. Jeho hlavní výhodou je možnost poskytnutí financí na energetická opatření ještě před jejich skutečným provedením.

Program NZÚ Light je stejně jako standardní program Nová zelená úsporám financován z prostředků Ministerstva životního prostředí a je spravován Státním fondem životního prostředí. Příjemci dotací mohou být například vlastníci rodinných domů nebo bytových domů, kteří chtějí provést jednoduché energetické úspory jako je zateplení budovy nebo výměna oken za nová s lepší tepelnou izolací.

Podmínkou pro získání dotace z programu NZÚ Light je splnění určitých kritérií, jako je výše ročního příjmu domácnosti žadatele o dotaci nebo celkové náklady na realizaci záměru. Výše dotace se pohybuje v rozmezí od 50 do 90 % celkových nákladů na realizaci energetických úspor, v závislosti na konkrétním záměru a splnění dalších podmínek programu.

Podmínky – jak požádat o dotaci?

Ačkoliv podmínky žádostí o dotace v rámci některých programů mohou být pro laiky někdy velmi složité a k podání žádosti je tak časté využít služeb odborníků, u programu Nová zelená úsporám je tomu jinak. Přestože díky elektronickým službám a využití takzvané identity občana je možné potřebné žádosti snadno vyplnit, mnoho žadatelů stále nechává kompletní administrativu na externích společnostech.

Všichni zdatnější jedinci si přímo na webových stránkách programu Nová zelená úsporám mohou najít sekci „Jak na to“, kde najdou veškeré potřebné informace k podání žádosti o dotaci.

V případě, že si nejste jisti ale můžete s klidem svěřit kompletní proces žádosti dodavatelům, kteří pro vás potřebné stavební a další úpravy provádí. Ve velké většině případů seženete firmu, která vám nainstaluje na střechu fotovoltaické panely, zateplí fasádu domu či vymění zdroj vytápění a zároveň vám její zástupci nabídnou zpracování dotace zdarma. V těchto případech tak starosti s dotací můžete úplně hodit za hlavu.

Pokud si ale dotaci přeci jen chcete vyřídit sami, navštivte stránky programu, kde jsou bohaté informace včetně podmínek, kalkulaček a postupů krok za krokem jak si o příspěvek z programu zažádat.

Dotace na kotel – Kotlíkové dotace

Ještě v roce 2022 je možné požádat o dotaci na výměnu neekologického kotle za moderní nízkoemisní. O dotaci na výměnu si může požádat kterákoliv domácnost, při žádostech ale mohou získat mnohem vyšší příspěvky ty domácnosti, jež se řadí mezi nízkopříjmové.

Domácnosti s nižšími příjmy tak v roce 2022 získají na výměnu starého kotle nízké emisní třídy až 95 % dotaci v rámci Kotlíkových dotací. Domácnosti s běžnými příjmy pak mohou na nákup nového kotle získat až 50% z jeho ceny pomocí programu Nová zelená úsporám.

Ke konci roku 2021 a na začátku roku 2022 se očekává vyšší zájem o dotace a to i kvůli tomu, že v září 2022 vstoupí v platnost zákaz využívání kotlů takzvaných nízkých emisních tříd. Těch podle některých odhadů v současnosti využívá ještě zhruba 300 tisíc domácností. Za topení v nich po 1. září 2022 přitom bude majitelům hrozit sankce. Pokud ale majitelé včas požádají o dotaci na výměnu kotle, nebudou i po 1. září 2022 nuceni platit pokutu v případě kontroly a dostanou tak roční lhůtu na jeho výměnu.

V rámci Kotlíkových dotací je možné požádat o podporu při nákupu kotlů na biomasu, které mají minimální energetickou třídu A+. V zásadě jde tedy o takzvané zplynovací kotle na dřevo či dřevní štěpku. Stejně tak ale kotlíkové dotace podpoří nákup elektrických a plynových tepelných čerpadel či plynových kondenzačních ko­tlů.

Zplynovací kotel na dřevo , Martin Bárta

U programu Nová zelená úsporám je pak dotační okruh na výměnu starého kotle ještě o něco širší. Mimo kotlů na biomasu včetně akumulačních nádrží či systémů samočinné dodávky paliva je možné financovat i napojení na soustavu zásobování teplem, více druhů tepelných čerpadel či v případě bytových domů systémů pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.

V případě Nové zelené úsporám a pořízení například tepelného čerpadla pro teplovodní systém vytápění a přípravy teplé vody je tak možné využít dotaci až 50% z ceny, a to až do výše 100 tisíc korun. U kotle na biomasu včetně akumulační nádrže či systému pro samočinnou dodávku paliva je pak dotace do maximální výše 80 tisíc korun.
Pondělník.

Přehled aktuálního dění každé pondělní ráno ve vaší schránce.
Krajské zprávy