EnergoZrouti.cz

V tuzemských lesích se loni vytěžilo 32,58 milionu m3 dřeva, vznikly ale i tisíce hektarů nových lesů

  
Martin Bárta
9. 9. 2020 ▪ 09:17

Podle zprávy o stavu lesů v ČR od Ministerstva zemědělství bylo vloni v tuzemských lesích vytěženo 32,58 milionu m3 dřevin - nejčastějším důvodem pro kácení pak byl kůrovec. Minulý rok ale vzniklo i rekordní množství nové výsadby.

Těžba dřeva
Těžba dřeva

V tuzemských lesích došlo loni k dalšími rekordu v těžbě dřeva. Ta dosáhla 32,58 milionu m3 vytěženého dřeva z něhož 95 procent představuje takzvaná nahodilá těžba – ta vzniká v důsledku poškození stromů větrem, sněhem ale i díky chorobám či vlivem stále rozšířenějšího kůrovce.

Pro srovnání těžba v roce 2015, kdy vliv kůrovcové kalamity ještě nebyl na dnešní úrovni dosáhla za celý rok pouze polovičních hodnot oproti roku 2019.

Kůrovcová kalamita v lesích způsobuje ekonomické potíže vlastníkům lesů

Právě lýkožrout, lidově označovaný jako kůrovec má velký podíl na ekonomických potížích vlastníků lesů. Ty totiž mají povinnost provádět určité práce tak, aby bylo předcházeno dalšímu šíření kůrovce na okolní porosty.


Právě velké množství poškozeného dřeva má i stoupající nároky na vlastníky lesů, kteří potřebují větší množství lidských i technických sil, těch se ale právě díky velkému rozsahu poškození nedostává. Vlastníci tak musí investovat stále více peněz pro nalezení potřebné lidské síly na boj s kalamitou přičemž nemají ani dostatek technických zařízení na těžbu.


Ekonomické situaci majitelů lesa ale nepomáhá ani nízká cena dřeva na trzích, kterého je při kůrovcové kalamitě logicky velký přetlak, což jeho ceny stále snižuje. Mnohdy tak dochází i k situacím, že pro vytěžené dřevo a to hlavně to smrkové není možné sehnat odběratele.

Nová výsadba zvyšuje rozmanitost lesů

Díky nové výsadbě, která v lesích postižených rychlou nahodilou těžbou vzniká ale dochází i k pozitivnímu efektu a to zvyšování rozmanitosti porostů. Více se tak prosazují listnaté stromy, které v nové výsadbě získávají převahu.


Jen za minulý rok tak díky nové výsadbě vzniklo 34 tisíc hektarů nových lesů, což je další nárůst oproti roku 2018, kdy bylo vysázeno 25 320 hektarů le­sů.

Současná situace může být vzpruhou pro lesy do budoucna

Ačkoliv se současná situace jeví jako velmi kritická pro stavy našich lesů, může být do budoucna naopak žádanou vzpruhou. Díky silné výsadbě a zvýšení rozmanitosti lesů se dá do budoucna očekávat, že se zvýší také jejich odolnost vůči projevům klimatických změn.


Právě převyšující výsadba listnatých dřevin, kterých za minulý rok lesníci osázeli přes 111 milionů může být do budoucna skvělou zprávou pro zdravější lesy odkázané příštím generacím. Velmi důležitá ale bude v dalších letech otázka podpory vlastníků lesů ze strany státu, aby bylo možné finančně zajistit pokračování v současném trendu výsadby a obnovy po těžbě.

Funkci lesa pro budoucnost si uvědomuje i armáda
Že jsou lesy důležitou součástí našich životů a jsou velmi důležité pro boj s klimatickou změnou si uvědomují i zástupci Armády ČR. Ta v letošní podzimní obnově lesů zapojí vojáky do práce v lesích spravovaných Vojenskými lesy a statky ČR.


Právě lesy spravované státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR patří mezi ty, které si zaslouží řádnou péči. Díky tomu, že často slouží jen jako cvičiště pro vojáky či mají své vojenské strategické funkce a není do nich přístup veřejnosti, může v nich příroda volně bujet. To znamená, že se v nich nachází i vzácná fauna či flora, která si ochranu svého přirozeného domova zaslouží.
Zdroj: TZ MZ