EnergoZrouti.cz

Nejčistšímu ovzduší za poslední roky pomohla v ČR i pandemie koronaviru COVID-19

  
Nikola Stránská
13. 10. 2020 ▪ 09:43

V tuzemsku bylo v první čtvrtině roku nejčistší ovzduší za poslední roky. Poklesl podíl emisí prachových částic i dalších plynů. Velký podíl měly hlavně dobré rozptylové podmínky, dlouhodobé snižování emisí ale i pandemie koronaviru.

Mraky
Mraky
Foto: Free-Photos / Pixabay

Kvalita ovzduší v Česku byla v první čtvrtině letošního roku ve srovnání s průměry roků 2015 až 2019 na mnohem lepší úrovni. Podle informací Českého hydrometeorolo­gického ústavu (ČHMÚ) za to může především vliv meteorologických podmínek a dlouhodobý pokles emisí. Svůj podíl má ale i pandemie COVID-19, která ovlivnila dopravu i průmysl.

Na pokles mají vliv i přísnější emisní normy nejen u automobilů

Podle dat, která ČHMÚ získal ze svých měřících stanic umístěných jak na venkově tak i ve městech, dochází za poslední roky k dalším snižování emisí v dopravě díky využívání modernějších motorů s nižší produkcí prachových částic PM10 a PM 2,5 a emisí skleníkových plynů.


Aktuální data za letošní první čtvrtletí uvádějí pokles prachových částic PM 10 o 24%, PM 2,5 o 30% dále pak i NOx o 24% a NO2 o 21%. Na lepším ovzduší se ale letos nejvýznamnější měrou podílely příznivé rozptylové podmínky.


Ústav také upozornil, že pokud bychom se podívali ještě dále do historie a porovnali s letošní data s minulými roky, rozdíl by byl ještě markantnější. Na ovzduší je tedy rozhodně viditelný dlouhodobý tlak na snižování emisních limitů. Ty nařizují tuzemské zákony ale i ty evropské, které hlavně u nových automobilů nastavují velmi striktní normy.

Ukončení „doby uhelné“ tuzemskému ovzduší jedině prospěje

Další zlepšování ovzduší se tak dá v budoucnu očekávat spolu se zavíráním uhelných elektráren a snižováním těžby a zpracování ropy, které mají také svůj velký vliv na emisích. Dopravě pak rozhodně prospěje i přechod na vodíkové vlaky místo současných naftových jednotek.


Podle ČHMÚ ale zatím nelze říci, že rok 2020 bude tak úspěšný jako celek. Velký vliv na celkové roční znečištění totiž vzniká hlavně v zimním období, kdy jsou rozptylové podmínky obecně horší a navíc vlivem vytápění dochází ke zvyšování emisních limitů. Nárůst pak bývá patrný i v dopravě, jelikož se více osob dopravuje do práce autem místo pěšky či na kole.


Podíl na letošních emisích ale rozhodně má i vyhlášený nouzový stav kvůli globální pandemii koronaviru COVID-19, ten razantně omezil dopravu uzavřením obyvatel doma, ale také snížil emise v průmyslu právě uzavřením provozů. Spolu s novými omezujícími opatřeními, která byla vyhlášena v říjnu se tak dá očekávat další snížení emisí a to alespoň z hlediska dopravy.

Ovzduší má velký vliv na člověka i zvířata

Právě kvalita ovzduší a prachové částice mají velký vliv na zdraví člověka ale i zvířat či rostlin. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EAA) by navíc mohlo znečištění ovzduší stát za každým osmým úmrtím v Evropě. Nekvalitní vzduch totiž způsobuje mnoho dýchacích obtíží a přenáší toxické látky ale i napomáhá zhoršovat průběh nemocí již probíhajících.


Podle výzkumů, které nedávno provedli v Indii má vzduch a jeho kvalita velký vliv i na včelstva, která díky němu dříve umírají a navíc nejsou tolik produktivní.
Zdroj: ČHMÚ