EnergoZrouti.cz

Kvalita ovzduší v Evropě se výrazně zlepšila. Většina lidí ale žije v oblastech se silným znečištěním

  
Martin Bárta
14. 3. 2024 ▪ 12:30

Kvalita vzduchu v Evropě se výrazně zlepšila. Velká část evropské populace ale žije na místech, kde jsou limity stanovené Světovou zdravotnickou organizací překračovány. Pro příklad nemusíme chodit daleko, ukazují nedávná měření v centru Prahy.

Vzduch se zlepšil, lidé ale dál dýchají toxické částice
Vzduch se zlepšil, lidé ale dál dýchají toxické částice
Foto: Unsplash

Přestože se kvalita ovzduší v Evropě za posledních 20 let výrazně změnila, a to k lepšímu, vliv na zdraví lidí to příliš velký nemá. Podle studie totiž 98 % obyvatel žije v oblastech, kde úrovně znečištění výrazně překračují limity stanovené Světovou zdravotnickou organizací.

Podle studie vedené Barcelonským institutem pro globální zdraví (ISGlobal) se počet dnů, po které je koncentrace prachových částic PM 2.5, PM 10 nebo oxidu dusičitého a ozonu vysoká výrazně snížil.

Výzkumný tým pro tato zjištění analyzoval znečištění ve více než 1 400 regionech v 35 evropských zemích. Podle rozsahu území tak jde o 543 milionů zasažených obyvatel, kterých se výzkum týkal.

Infografika - to nejdůležitější o kvalitě ovzduší , Jáchym...

Výsledky ukázaly na to, že zejména hladina prachových částic PM 10, tedy látek menších než 10 μm a částic PM 10, tedy látek menších než 2.5 μm se ve většině Evropy snížila. Stejně tak došlo i k poklesu oxidu dusičitého (NO2), který vzniká zejména ve spalovacích motorech.

V případě ozónu ale v některých oblastech naopak došlo k jeho růstu. Ten zaznamenaly hlavně státy jižní Evropy, kde se hladiny O3 ročně zvyšovaly o 0,58 %, což zvýšilo počet dnů se znečištěným ovzduším na čtyřnásobek.

Navzdory tomu, že ve většině případů došlo v posledních 20 letech ke zlepšení stavu ovzduší, většina evropské populace byla vystavena roční úrovni znečištění, které bylo vyšší, než je doporučeno Světovou zdravotnickou organizací (WHO). V případě jemných částic PM 2.5 bylo vysokým úrovním vystaveno 98,10 % evropské populace. V případě PM 10 pak 80,15 % populace a v případě NO2 86,34 % populace.

Měření znečištění ultrajemnými částicemi v ulicích Prahy , Spolek...

Silně znečištěné ovzduší je i v Praze

Pro ukázku toho, že jsou doporučené limity stanovené WHO dlouhodobě překračovány přitom není nutné chodit příliš daleko. Nedávné měření v ulicích Prahy, které provedl spolek Senzorvzduchu společně s německou environmentální organizací Deutsche Umwelthilfe ukázalo, že vysoké úrovně ultrajemných částic, tedy těch menších než 0,1 μm nebo 100 nm v průměru a oxidu dusičitého jsou v ulicích hlavního města na alarmujících úrovních.

Podle dat, která dobrovolníci získali z přístroje P-Trak Ultrafine Particle Counter a mobilního spektrometru pro měření NO2 se ukázalo, že například v ulicích Ječná, Mezibranská nebo V Holešovičkách byly naměřeny úrovně těchto látek, které výrazně překročují doporučení WHO.
Štítky: Ovzduší Znečištění Prach Kvalita ovzduší EU Evropská unie Zdraví