EnergoZrouti.cz

Zakažme krby a kotle na dřevo, produkují stejné znečištění jako auta

  
Tomáš Jelínek
3. 2. 2024 ▪ 10:21

Studie odhalují, že krbová kamna a kotle na dřevo produkují stejné emise znečišťujících látek jako všechna auta na silnicích. Je na čase, aby se romantický pohled na plápolající oheň ve vlastním krbu obrátil v boj proti této tiché, ale smrtící hrozbě, která se může skrývat ve vašem domově?

Příjemné sálající teplo v domácnosti má i své stinné stránky
Příjemné sálající teplo v domácnosti má i své stinné stránky
Foto: Unsplash

Vůně kouře ze dřeva v nás může probudit nostalgické pocity a pocity tepla a bezpečí. Toto emoční spojení je hluboko zakořeněno v naší DNA, odkazujíc na doby, kdy oheň znamenal ochranu, teplo a společnost. Nicméně, i když tento sentimentální pohled na oheň a kouř ze dřeva je pochopitelný, současné studie odhalují druhou, méně romantickou stranu této pradávné tradice. Je alarmující, že kouř ze dřeva, který je pro mnohé symbolem domácího tepla, představuje vážnou hrozbu pro kvalitu ovzduší a veřejné zdraví.

V posledních letech došlo ke značnému nárůstu instalace kamen a kotlů na dřevo, což je trend motivovaný touhou po „autentickém“ zážitku ze skutečného ohně doma. Nicméně, studie zjistila, že i moderní „ekologická“ kamna na dřevo produkují až 450krát více znečištění než plynové topení. Ještě šokující je zjištění, že starší typy kamen, které již není možné zakoupit, ale stále je mnoho domácností legálně používá, mohou produkovat až 3700krát více znečištění než moderní zdroje. Toto množství znečištění je srovnatelné se znečištěním produkovaným veškerým provozem na silnicích.

Znečištění způsobené spalováním dřeva se skládá především z drobných částic, známých jako PM 2,5. Tyto částice jsou natolik jemné, že mohou proniknout do našeho krevního oběhu a dokonce do těl dětí v děloze. Vystavení těmto částicím může významně zvyšovat riziko vzniku respiračních a kardiovaskulárních onemocnění, včetně rakoviny plic, astmatu, mrtvice a srdečních chorob. Nejde jen o zdraví těch, kteří se rozhodnou mít doma kotel na dřevo, ale i o zdraví lidí v jejich okolí – zejména dětí a osob s již existujícími dýchacími potížemi.

Přestože některá města, jako například anglický Bristol, již zavedla zóny čistého vzduchu zaměřené na snížení znečištění z dopravy, tato opatření řeší pouze polovinu problému. Je nezbytné, aby se vedla diskuse i o dopadech spalování dřeva na ovzduší a zdraví. Veřejnost musí být informována o těchto důsledcích, aby mohla činit informovanější rozhodnutí a přijmout alternativní, ekologičtější metody vytápění.

Vzhledem k tomu, že krbová kamna a kotle na dřevo přispívají významnou měrou ke znečištění ovzduší, které je srovnatelné se znečištěním z vozidel, je nutné zvážit jejich regulaci nebo dokonce zákaz. Alternativní vytápěcí systémy, jako jsou například tepelná čerpadla nebo plynové kotle, mohou poskytnout stejné množství tepla s výrazně nižším dopadem na kvalitu ovzduší a veřejné zdraví.
Štítky: Krby Vytápění Zákaz krbových kamen Znečištění Doprava Emise