EnergoZrouti.cz

Zákaz využívání plynu pro vaření? Možná ano, podle vědců má totiž vliv na zdraví

  
Tomáš Jelínek
13. 1. 2023 ▪ 09:00

Vaření na plynových sporácích by mohlo čekat velké omezení. Podle studie amerických vědců totiž při spalování plynu na sporácích dochází ke vzniku škodlivých emisí, které podporují vznik astmatu u dětí.

Plynový sporák
Plynový sporák
Foto: Fernando Arcos z Pixabay

Přestože plynové sporáky v mnoha kuchyních postupně nahradily ty elektrické, stále zůstává velký podíl domácností, jež plyn na vaření využívají. Právě to je ale podle nového výzkumu od vědců z USA velký problém. Plynové sporáky totiž při spalování plynu produkují emise škodlivých plynů, které mohou v uzavřeném prostoru domácnosti vytvářet zdravotní problémy pro všechny členy rodiny.

Jak ukazuje nová studie, znečištění které vzniká z plynových sporáků může asi za každý osmý případ astmatu u dětí ve Spojených státech amerických, kde je využívá zhruba třetina domácností. Ačkoliv emise, které plynové sporáky v domácnostech produkují nejsou pro vědce žádnou novinkou až nyní proběhla studie, která ukázala jak velký vliv mají tyto emise na zdraví.

Podle vědců tak na astma u dětí v USA měly právě plynové hořáky v kuchyních vliv ve 12,7 procentech případů. Jde tak o podobné procento, kterým astma u dětí vyvolává kouření v domácnostech.

Vědecká práce tak ukazuje na to, že razantním omezením či úplným zákazem využívání plynových sporáků by jen v USA mohlo dojít k velkému poklesu vzniku astmatu u dětí. Astma přitom přináší problémy do každodenního života dětí a následně se velmi často přenáší i do jejich dospělého věku. Neléčeným astmatem pak dochází ke vzniku trvalého poškození průdušek a plic. Jen v Česku tak na astma ročně umírá kolem 100 osob.

Jak vědci upozorňují, většina problémů, které se spojují s využitím plynového sporáku se přitom dá minimalizovat či úplně odbourat. Při vaření na plynovém sporáku se totiž stačí řídit jednoduchým pravidlem, a to otevírat při vaření okna a používat digestoře, které škodlivé plyny odsají do venkovního prostředí. Tam sice mohou být nadále škodlivé ale jejich koncentrace se ve venkovním prostředí zmenší.
Štítky: Zemní plyn Sporáky Ohřev Zdraví Emise Plyn