EnergoZrouti.cz

Domácí krby na dřevo nebo kotle na uhlí čeká zákaz, WHO snižuje limity na znečištění ovzduší

  
Nikola Stránská
23. 9. 2021 ▪ 07:49

Konec provozu domácích kotlů na uhlí a krbů na dřevo, kterými si rádi vytápíme své domácnosti a chaty čeká v nejbližších letech nejspíše zákaz a to i díky zpřísněným limitům na znečištění ovzduší od Světové zdravotnické organizace.

Emise znečišťující ovzduší
Emise znečišťující ovzduší
Foto: jwvein / Pixabay

Znečištění ovzduší je jedním z hlavních viníků předčasných úmrtí milionů lidí na celé planetě. A právě za tímto znečištěním stojí jak starší naftové motory, tak i spalování uhlí nebo dřeva. To si uvědomuje i Světová zdravotnická organizace, která nyní upravila své doporučení v oblasti limitů znečišťujících látek v ovzduší.

Nové limity jsou mnohem přísnější

Nově doporučené limity jsou proti těm současným nižší zhruba o polovinu a podle organizace by měly pomoci zachránit miliony lidských životů řešením špinavého ovzduší. Nutno ovšem dodat, že limity stanovené WHO jsou jen doporučením, kterým se ale politické síly nemusí řídit.

Ačkoliv tak jde pouze o doporučení a nikoliv příkaz, jež ani Světová zdravotnická organizace vydat nemůže – politické síly se velmi často těmito doporučeními řídí a upravují zákony tak, aby bylo možné limity plnit. Velmi často však i dnes dochází k jejich překračování a tak nové doporučení bude mít jen malý vliv na snížení znečištění.

Nový limit pro částice oxidu dusičitého, který pochází hlavně ze starších naftových motorů je tak nyní stanoven na hladině o 75 % nižší oproti dřívějším hodnotám. Stejně tak byl o polovinu snížen limit na nejobávanější látku v ovzduší a to částice PM 2.5, které snadno prostupují do lidského těla a nesou s sebou velké množství toxických látek včetně těžkých kovů.

Krby na dřevo nebo kotle na uhlí čeká zákaz, první už v příštím roce

Spolu se zpřísňováním současných limitů na znečištění ovzduší je jasné, že bude nutné do budoucna pro splnění limitů stanovených přímo vládami jednotlivých zemí, ale i ve spolupráci celé Evropské unie snižovat emise toxických plynů i částic PM 2.5 či PM 10 dramatičtěji.

V současné době tak už dochází k zákazu využívání různých topných zdrojů v mnoha evropských zemích. Česko se k dalšímu zákazu připojí už 1. 9. 2022 kdy dojde k zákazu využívání kotlů první a druhé emisní třídy. V provozu tak budou moci zůstat pouze modernější kotle, které splňují minimálně třetí emisní třídu.

Právě tyto zákonné úpravy zajistí, aby nebylo ať už dřevo či uhlí spalováno ve starých kotlích, které nejsou ekologické a při spalování vypouštějí velké množství emisí toxických látek. U tohoto případu jde většinou o kotle, které byly vyrobeny před rokem 2000 – jejich množství tedy rychle klesá samo o sobě přirozenou obměnou.

Jisté ale už nyní je, že v blízké budoucnosti dojde k zákazu využívání kotlů na uhlí úplně – ostatně díky uzavření posledních dolů už v budoucnu nebude ani co spalovat a těžařům se těžba jednoduše nevyplatí. Stejné zákazy a omezení ale čekají v budoucnosti nejspíše i běžné krby na dřevo, které vypouštějí do ovzduší nežádané emise skleníkových plynů a lokálně i znečišťují ovzduší.
Štítky: Uhlí Vytápění Dřevo
Zdroj: RED, WHO