EnergoZrouti.cz

Vědci varují před antiperspiranty i domácími čističi: vypouštějí víc emisí než auta

  
Nikola Stránská
27. 4. 2021 ▪ 21:07

Vědci z britské univerzity v Yorku varují před stále větším využíváním chemických aerosolů jako jsou deodoranty, antiperspiranty a domácí chemikálie. Vypouštějí větší množství těkavých organických látek než automobily.

Rozprašování chemických látek v domácnostech
Rozprašování chemických látek v domácnostech
Foto: Squirrel_photos / Pixabay

Aerosolové produkty běžně používané v britských domácnostech podle vědců z univerzity v Yorku produkují více emisí škodlivých těkavých organických látek než všechna vozidla v zemi. Nová studie, kterou provedla zmíněná britská Univerzita v Yorku a Národní centrum pro Atmosférické vědy odhaluje, že lidé v současnosti využívají obrovské množství chemických aerosolů.

Jiná chemie měla být řešením, s masivním nárůstem spotřeby ale nikdo nepočítal

Celosvětově by podle studie mělo jít i o více jak 25 miliard plechovek aerosolových chemických látek, které domácnosti využijí. Právě jejich využíváním dochází k úniku více jak 1,3 milionu tun těkavých organických látek (VOC). Podle vědců by navíc mohly tyto emise vzrůst během příštích třiceti let až na 2,2 milionu.

Právě těkavé organické látky jsou chemikálie unikající jak z chemických čistících prostředků tak i automobilů a jejich paliv. V současnosti dostupné aerosoly jsou podle zprávy méně škodlivé než dříve využívané látky CFC, které poškozují ozonovou vrstvu. Právě mezi ně také patří velmi známé freony, které jsou již dávno zakázány právě kvůli poškozování ozonové vrstvy.

Podle vědců byl tak přechod k aktuálně používaným chemickým látkám v 80. letech nutný, nikdo ale nepředpokládal, že dojde k tak masivnímu nárůstu jejich spotřeby jako je dnes. A právě širokým využíváním těchto látek se ukazuje také jejich rozsáhlá škodlivost. Za přítomnosti slunečního světla se totiž těkavé organické látky kombinují s jinou znečišťující látkou, oxidy dusíku a způsobují tak fotochemický smog škodlivý jak lidskému zdraví tak i rostlinám.

Ačkoliv byl zdrojem těchto látek ve Velké Británii dlouhodobě automobilový průmysl, situace se mění díky lepším emisním kontrolám i přísnějším nárokům na nové motory a využívání filtrů či katalyzátorů. Snížení emisí těchto látek v dopravě také pomohla rekuperace palivových par na čerpacích stanicích.

Spotřeba je velká, edukace spotřebitelů nulová

V současné době tak sice emise těchto látek klesly v automobilové dopravě ale naopak se zvýšily v oblasti domácích chemických látek. V zemích s vyššími příjmy se tak podle vědců používá průměrně 10 plechovek aerosolů na osobu a rok přičemž největší podíl tvoří výrobky pro osobní hygienu jako deodoranty a antiperspiranty. Růstem některých ekonomik tak látek v ovzduší rychle přibývá.

Autoři nové zprávy tak vyzývají politiky na celém světě, aby co nejdříve přišli s omezením využívání těchto chemických látek ve stlačených aerosolech a to buď podporou méně škodlivých hnacích plynů jako je dusík či prosazováním produktů bez využívání aerosolů.

Podle odborníků ale není problém dnes najít alternativy k těmto aerosolům, jejich prodej je ale závislý hlavně na zvyku zákazníků. Ti by tak měli být více informováni o tom, co látky v jimi používaných výrobcích způsobují. Výrobky používající tyto látky by také mohly být pro spotřebitele viditelněji označovány.
Štítky: Hygiena Chemikálie Velká Británie
Zdroj: Univerzita v Yorku