EnergoZrouti.cz

Nižší znečištění ovzduší podle vědců paradoxně podpořilo globální oteplování

  
Nikola Stránská
23. 7. 2022 ▪ 17:35

Snižující se míra znečištění ovzduší podle vědců vytváří paradoxní situaci. Díky nižší koncentraci reflexních látek v atmosféře dochází k dopadu většího množství slunečního záření na Zemi, a tím i k prohlubování globálního oteplování.

Znečištěné ovzduší
Znečištěné ovzduší
Foto: Foto-Rabe z Pixabay

Rychlejšímu tempu globálního oteplování podle nové vědecké studie přispěl jeden nečekaný faktor. Ačkoliv by se to mohlo zdát jako paradox, znečištěné ovzduší dlouhodobě pomáhalo snižovat nižší teploty globálního klimatu. S tím, jak dochází k nižším emisím znečišťujících látek hlavně z průmyslu, zvyšuje se i tempo, jakým se planeta ohřívá.

Podle vědců je hlavním důvodem to, že částice, které znečišťují ovzduší velmi často obsahují sírany či dusičnany, jež mají reflexní vlastnosti. Větší znečištění tak částečně brání prostupu slunečního záření a odráží jej.

Výrazné snížení znečištění ovzduší, které se oproti roku 2000 podle vědců snížilo o 30 procent tak vede k menšímu odrazu slunečního záření.

Důkazem toho jsou i data ze satelitů NASA, které umožňují sledovat, jak silné záření na Zemi přichází a také jak velké záření z ní vychází. A právě množství záření, které odcházelo ze Země, se podle vědců snížilo. Jak uvedl Venkatachalam Ramaswamy, který je ředitelem Laboratoře geofyzikální dynamiky Národního úřadu pro oceán a atmosféru je pro to jediné vysvětlení – ovzduší je čistší, a tak dochází k menšímu odrazu záření mimo Zemi.

Vědci v návaznosti na výsledky studie zkoumali i to, zda by šlo této znalosti využít a prvky do atmosféry uměle nasadit tak, aby došlo k většímu odrazu slunečních paprsků. Experiment, který byl připravován, byl ale nakonec pozastaven kvůli tomu, že dosud si vědci nejsou naprosto jisti tím, co vše by mohla podobná činnost ovlivnit a zda by ve výsledku nespustila sérii řetězových reakcí, které by mohly přinést mnohem větší potíže.
Štítky: Klimatická krize Globální oteplování Znečištění ovzduší Věda
Zdroj: RED