EnergoZrouti.cz

V lednu odstartuje rozsáhlé měření ovzduší, má ukázat na množství toxinů ve vzduchu

  
Martin Bárta
23. 11. 2021 ▪ 17:08

Nejrozsáhlejší měřící akce, která by měla ukázat na množství, ale i hlavní zdroje toxických látek v ovzduší odstartuje už na začátku příštího roku. Měření bude probíhat po celém Jihomoravském kraji.

Dým z komína
Dým z komína
Foto: Jerzy Górecki z Pixabay

Už v lednu příštího roku by měla odstartovat rozsáhlá měřící akce, která má za cíl zjistit koncentraci toxických látek v ovzduší ovlivňujících kvalitu života obyvatel. Do měření se zapojí obce v Jihomoravském kraji a Centrum dopravního výzkumu.

Monitoring se zaměří na prokázané karcinogeny

Čistota ovzduší patří mezi jeden z velmi důležitých faktorů, které mají široký vliv na život obyvatel, ale i zvířat či rostlin. Mimo často skloňované automobilové dopravy na něj má rozsáhlý vliv ale i vytápění domácností či průmysl. Nové měření by tak mělo prokázat koncentraci látek, které jsou nejen pro člověka toxické.

Experti se tak zaměří třeba na benzo[a]pyren, který je prokázaně karcinogenní pro člověka. Může tak napomáhat rakovinnému bujení buněk a způsobovat rozsáhlé zdravotní obtíže. Jeho koncentrace už v současnosti podle státního imisního monitoringu často překračují limity, které jsou stanoveny zákonem o ovzduší.

„Naši odborníci na životní prostředí provedou detailní monitoring a vyhodnocení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků včetně zmíněného karcinogenního benzo[a]pyrenu na vybraných 60 lokalitách Jihomoravského kraje,“ vysvětluje Roman Ličbinský, ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb Centra dopravního výzkumu.

„Měření budeme provádět v průběhu dvou topných sezón a jedné sezóny netopné,“ vysvětluje Radek Vít za tým odborníků z CDV. „Nad rámec měření koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků bude probíhat ve vybraných obcích i měření dalších znečišťujících látek a to SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5 a PM1,“ doplňuje Radek Vít. Stanovení koncentrací těchto dalších škodlivin přinese více informací o kvalitě ovzduší v dané lokalitě a tím napomůže k přesnější identifikaci zdrojů znečištění ovzduší.

Mimo obcí v Jihomoravském kraji bude obdobný monitoring současně probíhat i v kraji Vysočina.
Štítky: Ovzduší Znečištění Klima
Zdroj: CDV