EnergoZrouti.cz

Ještě letos začne platit zákaz topení v krbech, bude ho ale možné obejít

  
Tomáš Jelínek
5. 1. 2024 ▪ 10:01

Zákaz topení v některých krbech by měl začít platit ještě na konci letošního roku. Existuje sice způsob, jak opatření obejít, v mnoha případech, ale může vyjít levněji pořízení nového topidla.

Zákaz některých krbů přijde už na konci letošního roku
Zákaz některých krbů přijde už na konci letošního roku
Foto: Unsplash

Už jen v letošním roce budou moci domácnosti v Německu využívat krbová kamna, která stále nebyla modernizována a nesplňují tak nové limity pro emise prachových částic. Ty má vyhláška BImSchV (Bundesimmissi­onsschutzveror­dnungen – Spolková vyhláška pro ochranu před imisemi) postupně omezovat hlavně z důvodu vlivu na lidské zdraví. Omezení ale nečeká jen domácnosti v Německu, některé kotle totiž už letos přestanou být legální i v tuzemsku.

Topidla včetně krbů, kachlových kamen i dalších tak musí splňovat tyto limity, v opačném případě totiž bude jejich majitelům za jejich používání hrozit pokuta. V některých případech tak bude pravděpodobně nutné současné topidlo modernizovat či vyměnit. Samotná modernizace spočítá v tom, že je k současnému zařízení instalován takzvaný separátor prachových částic. Jeho instalování zajistí odstranění velké části těchto částic, v případě domácností, ale nejde o nejlevnější záležitost.

Ačkoliv zákon, který nový limit na prachové částice stanovuje, je platný už roku 2010, mnoho domácností o něm dosud nevědělo či řešení problému nechávalo na poslední chvíli. Je tak možné, že v domácnostech stále funguje velké množství topidel, které ale nové limity nesplní.

Zpřísnění limitních úrovní přitom není první. Už pro všechny nově instalované topné systémy od roku 2015 platily od začátku mezní hodnoty druhého stupně limitů, které zákon upravuje. Pro všechna starší topidla pak byl platný limit první, který například pro krbová kamna s vložkou stanovoval limit 0,075 g prachových částic na m3. V druhém stupni je ale tento limit výrazně přísnější, a to na hodnotě 0,04 g / m3. A právě druhý limit bude nově od 1. 1. 2025 platný na všechny zdroje včetně těch starších.

Nejjednodušší možností, jak zjistit, zda lze současné topidlo využívat i od začátku příštího roku tak zůstává hlavně kontrola kominíkem. Ten je schopnen kategorii zařízení i skutečně vypouštěné emise změřit a podle toho určit, zda je nutné zařízení vyměnit. Výměna ale může v některých případech vyjít i na desítky tisíc korun.

Zákaz některých topenišť Česko čeká ještě letos

Stejně jako ve většině zemí EU, dochází k omezení starších topidel i v tuzemsku. Do 1. září 2024 jsou tak domácnosti povinné vyměnit emisně nevyhovující kotel za nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo. V opačném případě může místně příslušný obecní úřad hříšníkům udělit pokutu až 50 tisíc korun. Ta ale nemusí být maximální, úřady ji totiž mohou udělit i opakovaně.

V Česku přitom norma, omezující staré kotle s velkými emisemi v 1. a 2. emisní třídě měla platit už od roku 2022, vzhledem k energetické situaci se ale vláda rozhodla pro prodloužení lhůty právě do září letošního roku. Přestože stát domácnostem s výměnou starých topenišť pomáhá jak programem Nová zelená úsporám, tak i takzvanými Kotlíkovými dotacemi, zůstává jich podle odhadu v provozu ještě několik desítek tisíc. Poptávka po nových kotlích, jejichž cena v součtu se může dostat i nad 200 tisíc korun, je velká, i po začátku platnosti nových limitů by ale přesto mohlo zůstat velké množství nevyhovujících kotlů v provozu.
Štítky: Krby Vytápění Zákaz krbů Zákaz topení dřevem Německo Prach Prachové částice Ovzduší Znečištění ovzduší Česká republika