EnergoZrouti.cz

Výrobce světel z Šenova překročil limity těkavých látek, dostal pokutu 150 tisíc

  
Lenka Nováková
17. 5. 2021 ▪ 09:58

Česká pobočka globálního výrobce vnějšího osvětlení pro automobily překročila v Šenově na Novojičínsku emisní limity těkavých organických látek. Chybu si ale uvědomila a sama ji nahlásila inspekci, ta tak tuto skutečnost zohlednila při udělení sankce.

Škoda Scala - světla LED
Škoda Scala - světla LED

Česká pobočka světového výrobce vnějších osvětlení pro automobily z Šenova na Novojičínsku dostala od České inspekce životního prostředí pokutu 150 tisíc korun za překročení emisního limitu hmotnostní koncentrace těkavých organických látek.

Firma si svou chybu uvědomila, dostala proto nižší sankci

Ačkoliv je přípustná míra těkavých organických látek vyjádřených jako organický uhlík (TOC) 50 mg / m3, společnost Varroc Lighting Systems, s.r.o. tuto hodnotu silně překročila, když vypouštěla hodnotu ve výši více než 190 mg / m3.

Těkavé organické látky společnost vypouští při procesu povrchových úprav, kdy je využíváno nátěrových hmot s organickými rozpouštědly. Právě automatické měření u tohoto procesu ale prokázalo překročení emisních limitů zmíněných látek. V případě firmy se tak jednalo o téměř čtyřnásobné překročení emisního limitu.

„Provozovatel stacionárního zdroje je podle zákona povinen dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře,“ uvádí ředitel oblastního inspektorátu v Ostravě Ing. Karel Kozubek a dodává: „Nedodržení emisního limitu pro vypouštění znečišťující látky do ovzduší lze hodnotit jako přestupek s přímým možným následkem na zhoršení kvality ovzduší, neboť tím, že obviněný značně překročil emisní limit hmotnostní koncentrace TOC, nevyloučil negativní dopad provozu stacionárních zdrojů na životní prostředí a zdraví lidí, což míru závažnosti přestupku významně zvyšuje.“

Díky tomu, že si zástupci firmy sami uvědomili, že došlo k protiprávnímu jednání a informovali o tom ČIŽP ještě před provedením kontroly byla sankce za toto pochybení zohledněna. Firma navíc navrhla i opatření ke zjednání nápravy a vyloučení opakování protiprávního sta­vu.
Štítky: Emise Česká inspekce životního prostředí Sankce
Zdroj: ČIŽP