EnergoZrouti.cz

Topení dřevem je rizikovější než dopravní nehody, ukazuje studie

  
Tomáš Jelínek
28. 3. 2024 ▪ 12:01

Vytápění dřevem nejčastěji v krbech je podle vědců výrazně rizikovější než dopravní nehody. Důvodem je hlavně vznik toxických látek, které při procesu spalování dřeva vznikají. Podle studie mají tyto látky u osob, které jsou jim vystaveny, vliv na vznik rakoviny.

Lokální topeniště na dřevo podle studie zvyšují riziko rakoviny
Lokální topeniště na dřevo podle studie zvyšují riziko rakoviny
Foto: Unsplash

Sálavé teplo z krbu a dřevo, které vyšlo výrazně levněji než zemní plyn v posledních letech výrazně zvýšil zájem o instalaci krbů nejen v tuzemských domácnostech. Mít krbová kamna se tak pro mnoho domácností stalo jakýmsi „záložním zdrojem tepla“, které pomůže srazit účty za energie i v případě jejich opětovného růstu.

Už mnoho let jsou ale známá zdravotní rizika, která jsou s provozem krbů spojená a vědci, ale i lékaři tak apelují na to, že krby mohou zhoršovat například zdraví naše i našich dětí. Při spalování dřeva totiž vznikají emise částic, které unikají do okolního prostředí nejen komínem, ale i do vnitřních částí domů při každém přikládání.

Ačkoliv je tak na mnoho drobných částic, jako jsou prachové PM 2.5 a PM 10 stanoveny limity, velmi často dochází k jejich překračování. Právě to je ale podle nové studie problém, který v místech, kde dochází k provozu mnoha topenišť a úniku toxických látek ústí ve zvýšené počty případů rakoviny.

Spalování dřeva mimo skleníkových plynů produkuje například i organické uhlovodíky, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a další. Tyto látky lze navíc většinou snadno odhalit, jelikož povětšinou silně zapáchají. To je tak například znát v zimních měsících, kdy nejsou ideální rozptylové podmínky a tyto látky se tak v ovzduší hromadí.

Vědci z německého Leibnizova institutu pro výzkum troposféry věnovali analýze kvality ovzduší ve vesnici Melpitz v Sasku celý rok. V obci s 63 domácnostmi jim 33 procent uvedlo, že svůj dům trvale vytápí dřevem, 35 procent naftou, jedenáct procent zkapalněným ropným plynem (LPG), sedm procent uhlím a 14 procent využívalo bezemisní systémy (tepelná čerpadla). Pro upřesnění na dotaz výzkumníků odpovědělo 46 procent domácností, ostatní se k vytápění nevyjádřili.

Při měřeních vědci dokázali zvýšené množství polycyklických aromatických uhlovodíků, které jsou jedním z hlavních viníků zvýšeného rizika vzniku rakoviny. Osoby vystavené těmto plynům podle studie vykazují zvýšené riziko rakoviny, kterou tak onemocní 6,4 obyvatel ze 100 tisíc.

Vědci se tak obávají vážného nárůstu škodlivých částic v celé zemi a nutnosti tak regulovat vznik nebezpečných látek. Nebezpečí, které představují polycyklické uhlovodíky ve vzduchu, je podle vědců asi o polovinu vyšší než nebezpečí způsobené dopravními nehodami.

Jak ale autoři studie uvádí, pro kvalitnější posouzení dlouhodobého rizika vlivu spalování dřeva na vznik rakoviny bude nutné pokračovat v dlouhodobějších výzkumech.
Štítky: Topení dřevem Vytápění Krby Dřevo Topení v krbu Zákaz topení v krbu Studie Rakovina Zdraví