EnergoZrouti.cz

Vaření na plynu je podle vědců horší než umístit výfuk z motoru auta do bytu, lidé by jej měli omezit

  
Markéta Bártová
4. 3. 2024 ▪ 10:15

Vaření na plynu podle vědců vytváří velké množství nanočástic nebezpečných aerosolů, které mohou být škodlivé pro zdraví. Podle studie je částic vznikajících na plynovém sporáku dokonce více než těch, které produkují automobily. Lidé by je tak měli omezit či alespoň používat odsávání.

Emise plynových hořáků mohou být horší než ty z automobilů
Emise plynových hořáků mohou být horší než ty z automobilů
Foto: Unsplash

Zdánlivě neškodné každodenní vaření jídla na plynových sporácích by podle vědců nemuselo být až tak bezpečné. Podle studie vědců z Purdue University v americké Indianě totiž při spalování plynu na těchto hořácích vznikají jemné aerosoly o velikosti 1 – 3 nm. Těch navíc podle měření vzniká výrazně více, než kolik vytváří například standardní spalovací motor na benzín.

Vařením na plynovém sporáku se podle vědců do okolního vzduchu uvolňuje velké množství těchto nanočástic aerosolů, což jsou drobné částice nebo shluky materiálu s velikostí v nanometrech (jedna miliardtina metru) suspendované v plynu, obvykle ve vzduchu. Tyto nanočástice mohou být tvořeny různými materiály, včetně kovů, oxidů uhlíku nebo jiných organických nebo anorganických látek. Vlastnosti nanočástic aerosolů, jako je jejich chemické složení, velikost, tvar a povrchové vlastnosti, mohou ovlivňovat jejich fyzikální a chemické chování v atmosféře, jejich interakce se živými organismy a jejich potenciální využití v průmyslu a technologiích.

Tyto částice přitom stejně jako velmi dobře známé částice PM 2,5 a PM 10 mohou výrazně ovlivnit lidské zdraví. V případě částic zkoumaných touto studií jde ale ještě o větší problém než než u částic PM 2,5 a PM 10. Jejich velikost je totiž ještě výrazně menší, a tak se výrazně snadněji dostávají do různých částí těla, kde mohou vytvářet zmiňované zdravotní obtíže. Vědci se tedy vlivem a hlavně zdroji těchto částic ve velkém zabývají a mnohdy doporučují i jejich regulaci. Tu ostatně svými limity provádí i Evropská unie či Světová zdravotnická organizace (WHO), která limity na drobné částice v ovzduší nastavuje.

Podle studie, která výzkum prováděla i ve speciálním domě, který imituje všechny vlastnosti typického domova a slouží tak vědcům k vytvoření věrné kopie prostředí, kde ke vzniku emisí dochází, jsou naměřené hodnoty aerosolů velmi vysoké. Jak výzkumníci ve studii uvádí, na kilogram zemního plynu spáleného na vaření by mohlo být emitováno až 10 kvadrilionů aerosolových částic ve velikosti 1 – 3 nm.

Právě toto zjištění pak v porovnání s aerosoly produkovanými automobily ukazuje výrazný problém. Spalovací motor na benzín totiž podle známých hodnot produkuje výrazně menší podíl těchto částic. Ještě větším problémem pak je uzavřené prostředí. V případě částic vznikajících při vaření v kuchyni dochází k jejich nahromadění kvůli uzavřenému prostoru, oproti tomu částice produkované spalovacím motorem jsou většinou rozptýleny ve venkovním ovzduší a nepředstavují takový problém.

Podle vědců to tak znamená, že lidé mohou jen při vaření v domácnosti vdechovat 10 krát až 100 krát větší množství škodlivých částic, než by tomu bylo, pokud by se pohybovali u rušné silnice, kde vznikají částice ze spalovacích motorů.

Při vaření by tak podle studie měla být vždy zapnutá digestoř, která pomůže část aerosolů z vnitřního prostředí odstranit, v mnoha případech ale toto odsávání není zapnuté a taktéž není ani všemocné a část látek tak v domácím prostředí zůstává.
Štítky: Plyn Plynový sporák Ohřev jídla Zemní plyn Emise Ovzduší