EnergoZrouti.cz

Písečné bouře podle vědců přispívají k ničení ozónové vrstvy planety

  
Lenka Nováková
23. 12. 2021 ▪ 08:25

Jemný pouštní prach, který se zvedá při písečných bouřích vysoko do atmosféry může být podle amerických vědců škodlivý pro ozonovou vrstvu.

Písečná bouře
Písečná bouře
Foto: Vicki Hamilton z Pixabay

Písečné bouře, které umožňují vířením vzduchu šíření písku z pouštních oblastí po celé zeměkouli, ale také do atmosféry, mohou být podle nové studie univerzity v americkém Boulderu škodlivé pro ozón. Při zvedání písečného prachu vysoko do atmosféry totiž může docházet k chemickým reakcím, které může právě ozónovou vrstvu narušovat.

Hlavním viníkem je jód, stejný jako ten v kuchyňské soli

Studie vědců z Boulderu v americkém Coloradu ukazuje, že jemný pouštní prach, který je větrnými poryvy vynášen vysoko do atmosféry země má své negativní i pozitivní vlivy. Pozitivně se jemné částice pouštního písku projevují tak, že umožňují snižovat určité množství znečištění ovzduší díky složitým chemickým reakcím.

Podle vědců mají ale malé částečky písku obsahující jód i negativní vliv na chemické reakce, které v atmosféře probíhají. Díky tomu pak mohou v atmosféře déle zůstávat skleníkové plyny, které jsou považovány za hlavní strůjce změny globálního klimatu.

Jód, který zná každý jako běžnou součást kuchyňské soli tak umožňuje vysoko v atmosféře pohlcovat ozón a tím podporovat ještě větší účinek skleníkových plynů. Podle vědců bychom se tak měli v oblasti změny klimatu soustředit více na tento písečný prach jako další faktor, který změnu klimatu ovlivňuje.

Podle práce vědců zveřejněné v časopise ScienceAdvances je tak vidět, že na povrchu písečného prachu se nejspíš nachází nějaká vrstva chemie, která pohlcuje ozón. V laboratorních experimentech se ale zatím stále nepodařilo tuto tezi potvrdit. Naproti tomu plynná forma jódu podle vědců může ozón pohltit, což už laboratorní experimenty prokázaly.
Štítky: Věda Ovzduší Země Ozónová vrstva
Zdroj: RED