EnergoZrouti.cz

Japonsko uvažuje nad vypuštěním radioaktivní vody z Fukušimy do moře

  
Markéta Bártová
17. 10. 2020 ▪ 15:42

Japonská vláda podle některých zdrojů uvažuje nad vypuštěním vody kontaminované radioaktivitou do Tichého oceánu. Podle některých odborníků by to ale nemělo představovat problém pro mořský život ani člověka.

Dozimetr pro měření radioaktivity
Dozimetr pro měření radioaktivity
Foto: RJA1988 / Pixabay

Japonská vláda podle serveru Nikkei uvažuje nad vypuštěním radioaktivní vody, která byla využívána pro nouzové chlazení elektrárny Fukušima. V té došlo v roce 2011 k několika výbuchům následkem vlny tsunami jež poškodila systém chlazení reaktorů.

Vody, která musí být v současnosti stále skladována, ale přibývá i následkem dešťů či prosakováním spodní vody. Veškeré kapaliny, které se do zamořeného prostoru dostanou totiž musí být kvůli bezpečnosti uloženy. A právě důsledkem stále přibývající kontaminované vody hrozí, že ji nebude už v roce 2022 kde skladovat.

Podle některých odborníků jsou obavy o poškození ekosystému moře liché

Kontaminovanou vodu by tak japonská vláda podle několika zdrojů chtěla začít ve zmíněném roce přefiltrovanou a zředěnou vypouštět do moře, což by mohlo trvat až 30 let. Už v současnosti je ale voda filtrována a je z ní odstraněna většina radioaktivních izotopů. Výjimkou je pak tritium, které není z vody odstranitelné a tak by ve vypouštěné vodě zůstalo.


Proti vypouštění vody se ihned postavily ekologické organizace jež se obávají důsledků na mořský život. Obavy s ekology sdílí i rybáři, podle těch by „radioaktivní ryby“ snížily poptávku po jejich zboží a připravily je tak o obživu. Jak ale uvádí server BBC, tritium by se podle některých vědců v Tichém oceánu díky jeho rozlehlosti rozředilo a nepředstavovalo tak žádné či minimální riziko pro mořský ekosystém či člověka.

Co se stalo v jaderné elektrárně Fukušima?

Město Fukušima je v posledních letech známé hlavně díky místní jaderné elektrárně. Tu v roce 2011 zasáhla vlna tsunami, kvůli které došlo k výpadku chlazení reaktorů s aktivním radioaktivním štěpením. Samotné reaktory se sice ihned po úderu vlny zastavily tak jak to definují bezpečnostní systémy, ale kvůli nedostatku energie je nebylo možné ochladit. Na vině tak je selhání záložních generátorů.


Následnými výbuchy vodíku došlo k uvolnění velkého množství radiace, které si vyžádalo evakuaci více než 150 000 obyvatel okolního města. Japonsko bylo následně kritizováno jak za umístění tak i fungování jaderné elektrárny.

Nádrže s vodou v elektrárně Fukušima


Jaderné elektrárny fungují i v tuzemsku a jsou jedním z hlavních zdrojů elektrické energie pro soběstačnost ČR v oblasti energetiky. V současnosti jsou v tuzemsku aktivní dvě jaderné elektrárny a to Dukovany a novější Temelín, který nedávno oslavil 20 let od spuštění svého prvního bloku. I přes obavy ekologických organizací a aktivistů především z Rakouska jsou tuzemské jaderné elektrárny podle jejich provozovatele – společnosti ČEZ i tuzemského Státního úřadu pro jadernou bezpečnost maximálně bezpečné. Tuto informaci dokazuje i nulový počet nehod či havárií.
Zdroj: Kyodo, BBC