EnergoZrouti.cz

Ekologická organizace se odvolala proti dostavbě Dukovan. Elektřina z nich prý nebude potřeba

  
Markéta Bártová
1. 12. 2021 ▪ 16:59

Ekologická organizace Děti Země podala odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu Kraje Vysočina povolujícího stavbu pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany. Podle ekologů by šlo o velký zásah do přírody, elektřina z Dukovan navíc podle nich nebude v době dostavby potřeba.

Chladící věže elektrárny Dukovany
Chladící věže elektrárny Dukovany
Foto: Jiří Sedláček, CC BY-SA 4.0

Výstavba nového bloku jaderné elektrárny Dukovany nabere další zpoždění. Po předchozích potížích s účastí Ruska a Číny v tendru na výstavbu nového bloku, které byly nakonec z možnosti účasti na soutěži vyřazeny se nyní proti výjimce ke stavbě odvolala ekologická organizace Děti Země. Povolovací má podle organizace vážný problém.

Ekologům vadí zásah do života vzácných zvířat

Děti Země už v minulosti napadly velké množství staveb, kterým chtěly zabránit. Velmi často probírané tak byly například problémy s dostavbou dálnice D11. Nyní se ale organizace odvolala proti výstavbě nového bloku jaderné elektrárny Dukovany, který patří mezi jednu z klíčových priorit v oblasti energetické soběstačnosti České republiky.

Podle organizace krajský úřad Kraje Vysočina v červenci 2020 povolil výjimku ze zákona, který by měl bránit škodlivému zásahu do biotopů několika desítek zvláště chráněných živočichů. Právě v tomto rozhodnutí ale kraj podle ekologů pochybil a jednal v rozporu se zákonem. Děti Země tak vůči tomuto rozhodnutí podaly odvolání.

„Navrhujeme, aby se tři podmínky z celkových devíti doplnily o důslednější ochranu biotopů a dále se uložil způsob kontroly jejich plnění. Ovšem hlavním nedostatkem je nedoložení veřejného zájmu a jeho naléhavost nad zákonnou ochranou dotčených biotopů a také nedoložení neexistence jiného řešení, než je výstavba nového jaderného bloku,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Dětí Země by měl úřad v řízení doložit, že neexistuje jiné řešení, které může zajistit potřebný objem vyrobené elektřiny oproti stávajícímu plánovanému bloku jaderné elektrárny.

„Potřebné množství elektřiny kolem roku 2040 je možné mít i bez výstavby nového jaderného bloku, což dokládá například studie Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv, takže v řízení o výjimce se mělo toto koncepční řešení posoudit,“ upozorňuje Patrik.
Štítky: Elektřina Dukovany Jaderná energetika Energetika Ekologie Děti Země
Zdroj: Děti Země