EnergoZrouti.cz

Hospodářská zvířata mají v EU větší vliv na klima než automobily

  
Martin Bárta
27. 9. 2020 ▪ 09:50

Podle dat Organizace pro výživu a zemědělství spadající pod OSN, které nyní využila Greenpeace mají hospodářská zvířata mnohem větší vliv na produkci emisí skleníkových plynů v EU než osobní a dodávkové automobily dohromady.

Tur domácí
Tur domácí
Foto: Pixabay

Podle zprávy Greenpeace mohou mít v Evropské unii na změnu klimatu už v současnosti mnohem větší vliv hospodářská zvířata a jejich chov oproti provozu osobních a dodávkových automobilů. Greenpeace k závěru došlo na základě dat od Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), která je jednou ze specializovaných agentur patřících pod Organizaci spojených národů (OSN).

Živočišná výroba může za 17 procent emisí CO2 v EU

Jak uvádí výpočty založené právě na datech FAO, živočišná výroba má na emisích skleníkových plynů v EU podíl 17 procent, což odpovídá 704 milionům tun oxidu uhličitého. Podle těchto dat tak právě chov hospodářských zvířat má na emisích v rámci unie větší vliv než všechna osobní a dodávková vozidla dohromady.


Podle informací od FAO mají všechna dodávková a osobní vozidla emise oxidu uhličitého 656 milionů tun ročně. Chov zvířat tak produkuje více emisí než tato vozidla. Zvířata mají také vyšší emise než Polsko, Slovensko, Česká republika a Maďarsko dohromady ze všech odvětví (ty tvoří „jen“ 647 milionů tun CO2).


Podle Greenpeace by snížením chovů hospodářských zvířat o polovinu bylo ušetřeno ročně 250 milionů tun CO2. A právě to je podle organizace i jediný způsob jak dosáhnout klimatických cílů stanovených v rámci Pařížské klimatické úmluvy.

Okamžitý přesun od živočišné výroby by mohl pomoci, je ale nereálný

Právě na toto téma také už dříve proběhly výzkumy, které například dokazují, že okamžitý odchod od živočišné výroby by mohl odstranit podstatnou část emisí skleníkových plynů a to včetně metanu, který se v atmosféře chová ještě drastičtěji než „běžný“ oxid uhličitý. Podle vědců, kteří se zabývali tímto výzkumem by navíc mohlo dojít na mnoha místech k obnovení původní vegetace, kterou nyní zabírají chovy skotu a dalších hospodářských zvířat. Jak je ale také zmiňováno, okamžitý odchod od této produkce je samozřejmě nereálný.


Analýza Greenpeace také zmiňuje, že roční emise z chovu zvířat vzrostly mezi roky 2007 a 2018 o 6 procent. Toto zvýšení tak odpovídá 39 milionům tun oxidu uhličitého, který byl vyprodukován. A právě to je při srovnání téměř stejné, jako by na silnicích přibylo 8,4 milionů automobilů.

EU stále více reguluje automobily, mělo by ale dojít i na potravinářství

Nejen podle Greenpeace by se měly vlády a Evropská unie začít touto otázkou více zabývat. EU totiž v posledních letech stále více zpřísňuje emisní limity automobilů, které v posledních letech automobilky velmi děsí, jelikož pomalu nestíhají plnit ty současné přičemž jsou už připravovány nové. V otázce farmaření a chovu zvířat ale unie zatím k žádným drastičtějším změnám nepřistoupila, což by se podle různých organizací rozhodně mělo brzy změnit pokud chceme oteplování klimatu zabránit či jej alespoň zpomalit.Zdroj: Greenpeace