EnergoZrouti.cz

Zakažme reklamy na fosilní paliva, škodí podobně jako tabák, říká šéf OSN

  
Tomáš Jelínek
6. 6. 2024 ▪ 10:15

Reklama na benzín, uhlí nebo plyn je stejně škodlivá pro planetu jako reklama na tabák pro zdraví lidí. Podle šéfa OSN Antónia Guterrese by tak měly reklamní agentury s takovými kampaněmi pro fosilní firmy přestat a těm by měla být taková inzerce zakázána.

António Gutteres při projevu v Americkém muzeu přírodní historie
António Gutteres při projevu v Americkém muzeu přírodní historie
Foto: UN

Generální tajemník OSN António Guterres, ve svém projevu vyzval k zákazu reklamy na fosilní paliva, tu přirovnal svou škodlivostí k reklamě na tabák. Podle Guterrese jsou totiž fosilní paliva stejně destruktivní pro planetu, jako je tabák pro lidské zdraví. Zdůraznil, že zatímco svět čelí nejvyšším teplotám v historii, fosilní průmysl nadále profituje na úkor životního prostředí. „Reklamy na fosilní paliva by měly být zakázány stejně jako reklamy na tabák,“ prohlásil Guterres s odkazem na nepopiratelné negativní dopady, které fosilní paliva mají na klimatickou krizi při svém projevu v Americkém muzeu přírodní historie.

Guterres uvedl, že fosilní průmysl aktivně dezinformuje veřejnost a blokuje přechod na čistou energii. Zatímco vědci a environmentální aktivisté varují před zhoršující se klimatickou krizí, fosilní společnosti pokračují v masivních investicích do těžby a zpracování ropy, plynu a uhlí. Guterres vyzval k okamžitému zastavení přijímání nových klientů v tomto sektoru a k ochraně přírodních ekosystémů, které absorbují uhlík. Apeloval na vlády, aby přijaly přísnější regulace a podporovaly udržitelné investice.

V této souvislosti generální tajemník vyzdvihl klíčovou roli, kterou mohou hrát média a reklamní agentury. Upozornil, že mají morální odpovědnost nešířit dezinformace a nepodporovat škodlivé praktiky. Podle Guterrese by se měly zaměřit na podporu čisté energie a udržitelných technologií. „Reklamní průmysl by měl být součástí řešení, nikoli problémem,“ řekl.

Guterres také zdůraznil nutnost zvýšení investic do obnovitelných zdrojů energie a technologií s nízkými emisemi uhlíku. Uvedl, že přechod na čistou energii je nejen nezbytný pro boj s klimatickou změnou, ale také přináší ekonomické příležitosti a pracovní místa.

Generální tajemník OSN apeloval na rychlou akci ke snížení emisí a zvýšení investic do čisté energie. „Čas na polovičatá opatření je pryč,“ prohlásil. „Musíme jednat teď, abychom ochránili naši planetu pro budoucí generace.“

Tento výrok tak přichází v době, kdy svět čelí extrémním klimatickým jevům, jako jsou rekordní teploty v posledních dvanácti měsících, ničivé požáry a záplavy. Guterresova výzva odráží rostoucí tlak na vlády a korporace, aby přijaly rozhodná opatření proti klimatické krizi. Podle něj je nezbytné, aby se svět sjednotil v boji proti změně klimatu a aby fosilní průmysl přestal být překážkou na této cestě.

Guterresův apel na zákaz reklamy na fosilní paliva je součástí širšího úsilí OSN o podporu udržitelného rozvoje a ochranu životního prostředí. Tato iniciativa zahrnuje také podporu obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí skleníkových plynů a ochranu biodiverzity. Guterres zdůraznil, že pouze společným úsilím můžeme dosáhnout udržitelné budoucnosti.

Tento krok by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro fosilní průmysl a jeho schopnost ovlivňovat veřejné mínění. Pokud bude zákaz reklamy na fosilní paliva přijat, může to znamenat zásadní změnu v tom, jak jsou tyto produkty vnímány a propagovány. To by mohlo vést k většímu zaměření na obnovitelné zdroje energie a urychlit přechod na udržitelnou energetiku.

Guterresův projev je dalším krokem v dlouhodobé kampani OSN za ochranu životního prostředí a boj proti klimatické krizi. Jeho výzva k zákazu reklamy na fosilní paliva zdůrazňuje urgentní potřebu jednat a přijmout opatření, která mohou mít reálný dopad na ochranu planety.
Štítky: Fosilní paliva OSN António Gutteres Uhlík Klimatická krize