EnergoZrouti.cz

2023 jako rok klimatických extrémů, bude letos ještě hůř?

  
Nikola Stránská
7. 2. 2024 ▪ 09:35

Rok 2023 se zapíše do historie jako rok klimatických extrémů. Po celém světě jsme byli svědky rekordních teplot, nevídaných vln sucha, ničivých bouří nebo záplav, které měly devastující dopad na životní prostředí, ekonomiky a životy lidí. Vědci a ekologové varují před narůstající frekvencí a intenzitou těchto jevů v důsledku klimatických změn. Bude tak z hlediska klimatických jevů rok 2024 ještě horší?

Extrémní klima a vysoké teploty v roce 2023 by se letos mohly ještě zhoršit
Extrémní klima a vysoké teploty v roce 2023 by se letos mohly ještě zhoršit
Foto: Unsplash

V roce 2023 jsme byli svědky mnoha rekordních klimatických jevů. Zaznamenali jsme nejvyšší teploty v historii měření v několika částech světa, což vedlo k suchu podporujícím rozsáhlé požáry a úmrtím způsobenými vlnami veder. Tyto extrémy ale už nebyly omezeny pouze oblastmi, ve kterých se s podobnými jevy setkávají velmi často, ale objevily se i v místech, která jsou obvykle mírnějšího klimatu.

Záplavy způsobené extrémními srážkami měly ničivý dopad na rozsáhlé oblasti, zatímco některé regiony trpěly vleklými suchy, které ohrožovaly zásobování vodou a zemědělství. Tyto události nejenže vedly k přímým škodám na majetku a infrastruktuře, ale také způsobily značné ekonomické ztráty a další migrační vlny obyvatelstva z nejvíce postižených oblastí.

Vědci varují, že klimatické změny, způsobené zejména emisemi skleníkových plynů z fosilních paliv, odlesňováním a intenzivním zemědělstvím, vedou k zvyšující se frekvenci a intenzitě klimatických extrémů. Spalování fosilních paliv, kácení lesů a chov hospodářských zvířat zvyšují množství skleníkových plynů v atmosféře, což zintenzivňuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování. Období 2011–2020 bylo nejteplejším desetiletím v zaznamenané historii, s průměrnou celosvětovou teplotou v roce 2019 o 1,1 °C vyšší než před průmyslovou revolucí. Hlavními skleníkovými plyny, které přispívají ke globálnímu oteplování jsou oxid uhličitý (CO2), metan, oxid dusný a fluorované plyny. Tato situace vyžaduje mezinárodní spolupráci a snahy o snížení emisí skleníkových plynů, aby se oteplování udrželo výrazně pod hranicí 2 °C a pokračovalo v úsilí o jeho omezení na 1,5 °C.

Modely klimatických změn předpovídají, že pokud se nepodaří globálně snížit emise skleníkových plynů, budeme čelit ještě extrémnějším teplotám, suchu, záplavám a dalším extrémním jevům.

Pro rok 2024 a bohužel i roky následující tak vědci předpokládají pokračování trendu klimatických extrémů. S každým dalším rokem, kdy globální společenství není schopno dosáhnout významného pokroku v řešení klimatických změn, se zvyšuje riziko ještě katastrofičtějších klimatických událostí.

Boj proti klimatickým změnám vyžaduje globální akci na mnoha frontách. Zásadní je rychlé snížení emisí skleníkových plynů, přechod na obnovitelné zdroje energie, ochrana a obnova lesů a ekosystémů, stejně jako přizpůsobení se již nevyhnutelným dopadům klimatických změn.

Individuální akce, ačkoli důležité, nebudou samy o sobě dostatečné. Je nezbytné, aby vlády, podniky a mezinárodní organizace přijaly razantní opatření k omezení globálního oteplování a minimalizovaly jeho dopady.
Štítky: Klimatická krize Změna klimatu Klima Oteplování Oxid uhličitý