EnergoZrouti.cz

V posledních 25 letech ztratil Velký bariérový útes polovinu korálů

  
Nikola Stránská
15. 10. 2020 ▪ 13:00

Populace mořských korálů na Velkém bariérovém útesu v Austrálii se snižuje stále rychleji. Za posledních 25 let tak díky globálnímu oteplování ubyla až polovina všech druhů korálů.

Korál
Korál
Foto: lpittman / Pixabay

Až polovina korálů se podle výzkumu australských vědců od roku 1995 ztratila z Velkého bariérového útesu. Na vině je hlavně stále rychlejší oteplování oceánů způsobené změnou klimatu. Vědci vyzývají k okamžitému prudkému zastavení produkce skleníkových plynů, v opačném případě totiž nebude šance vzácné korálové útesy zachránit.

Rychlý úbytek má na svědomí globální oteplování

Podle studie vědců z ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies v australském Queenslandu, kteří se právě dlouhodobým sledováním korálů včetně dopadu lidské činnosti na ně zabývají, došlo k úbytku všech druhů korálů na největším útesu na světě.


Největší úbytek korálů na Velkém bariérovém útesu pak byl zaznamenaný v letech 2016 a 2017, kdy došlo k hromadnému bělení. V současnosti pak bělení korálů dále pokračuje. Bělením korálů je označován proces, kdy se koráli zbavují řas, které je přirozeně obklopují a dopravují k nim výživné látky z mořské vody. Následkem toho, že koráli přicházejí o řasy ztrácejí i barvu a dochází k jejich bělení a tedy i odumírání.

Koráli jsou zásadní pro mořský život i člověka

Vědci v nové studii hodnotili hlavně zdraví a velikost korálových koloniích na útesu mezi roky 1995 až 2017. Podle studie tak došlo k hromadnému odumírání, kdy za uvedené období klesla populace korálů o více než 50 procent.


Koráli jsou přitom velmi důležité pro okolní mořský život a fungování celého mořského ekosystému. Poskytují totiž potravu i úkryt mnoha mořským živočichům. Někdy jsou navíc označovány jako Amazonské pralesy v moři.
Zdroj: ARC Center