EnergoZrouti.cz

Středočeský kraj podpoří výsadbu 651 stromů a keřů

  
Martin Bárta
1. 7. 2020 ▪ 03:50
Sázení stromů
Sázení stromů
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Středočeský kraj podpoří výsadbu stromů a keřů s cílem snížit svou uhlíkovou stopu. Na jaře 2021 by jich tak chtěl ve vytipovaných lokalitách vysadit celkem 651.

Projekt „Výsadba stromů a keřů ve Středočeském kraji“ by měl podpořit jak pořízení stromů a keřů tak i jejich výsadbu a následnou péči o ně, která patří mezi nejdůležitější ale i nejdražší faktory vypěstování kvalitních dřevin. Ve výsledku by tak mělo dojít k výsadbě 294 listnatých stromů, 157 jehličnatých a také 200 keřů a celkové náklady by měli činit 3,42 milionu korun přičemž částečně bude náklady financovat Operační program životního prostředí.

Už dříve kraj oznámil založení fondu na podporu výsadby stromů kde bylo možné od 2. března do 30. června žádat o příspěvek na nezpůsobilé výdaje projektů podpořených ze Státního fondu životního prostředí. Ve fondu bylo k dispozici až 750.000 Kč přičemž bylo plánováno i jeho navýšení v případě vyčerpání.
Zdroj: Středočeský kraj