EnergoZrouti.cz

Pokuta pro firmu z Ústí nad Labem překračující limity emisí je podle ekologů směšná

  
Lenka Nováková
11. 5. 2021 ▪ 09:16

Toxické oxidy síry, které před třiceti lety zdecimovaly i Jizerské a Krušné hory vypouštěla v nadlimitní míře i firma z Ústí nad Labem. Česká inspekce životního prostředí jí za to dala pokutu 300 tisíc korun.

Kouř z uhelné elektrárny
Kouř z uhelné elektrárny
Foto: PublicDomainPictures / Pixabay

Aktualizováno - 12. 5. 2021, 09:57

Česká inspekce životního prostředí už v roce 2019 zjistila, že ústecká firma ENERGY Ústí nad Labem, a.s. překročila limity pro emisní strop oxidů síry. Těch v roce 2019 vypustila do ovzduší 353,6 tun, limit byl ale stanoven na 229,77 tun. Inspekce jí za to letos uložila pokutu ve výši 300 tisíc korun.

V případě firmy s integrovaným povolením jde o závažný přestupek

„Vzhledem k povaze činnosti společnosti ENERGY, která vyrábí ve svých zařízeních o celkovém jmenovitém příkonu větším než 50 MW teplo a elektřinu spalováním fosilních paliv, lze vyhodnotit závažnost přestupku jako zvýšenou. Provozuje totiž zařízení soustavně za účelem výdělku v rámci své dlouhodobé podnikatelské činnosti a na základě integrovaného povolení pak od roku 2008,” uvedl k tomuto případu inspektor Jaroslav Hájek, který ho řešil v rámci správního řízení.

Právě porušení podmínek integrovaného povolení inspekce považuje za závažný přestupek neboť právě v případě provozovatelů podobných zařízení jde o soubor základních povinností, které musejí dodržovat a bez nichž by nemohl být povolen samotný provoz zařízení.

„Míru ohrožení či poškození životního prostředí nelze zcela přesně zhodnotit, ale lze dovodit, že v důsledku vypuštění vyššího množství SO2, než určovala platná podmínka integrovaného povolení pro rok 2019, došlo ke zhoršení ovzduší v okolí teplárny oproti oprávněnému očekávání,“ dodal inspektor.

Směšná pokuta podle ekologů motivuje k porušování limitů

Ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace považují pokutu, která byla ústecké společnosti udělena za směšně nízkou. Jelikož je u tohoto přestupku maximální možný trest 10 milionů korun, je podle nich pokuta nedostatečná a to i vzhledem k tomu, že sama inspekce označila zjištění nedostatek za závažný.

Jak organizace dále upozorňují, udělování nízkých pokut za závažné přestupky nemá svou váhu a motivuje firmy k porušování předpisů neboť uhrazení pokut je vyjde levněji než instalace technologií, které by znečištění snížily.

„Za závažný přestupek směšná pokuta na úrovni 3 procent maximální sazby. Česká inspekce životního prostředí tím poslala Pavlu Tykačovy návod, jak vyřešit svízelnou situaci, kdy už roky marně usiluje o přestřelené výjimky z emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice a několik měsíců i pro Počerady. Jestli bude porušovat limity a dostane za to pokutu tři sta tisíc korun, tak se smíchy potrhá, jak ušetřil za nové filtry.“ uvedl Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA

Oxidy síry zdevastovaly Jizerské a Krušné hory

Oxidy síry jsou jedny z velmi důležitých sledovaných hodnot v energetickém a průmyslovém odvětví. Většina obyvatel je má spojena se stavem Jizerských ale i Krušných hor, které byly v důsledku vysokých emisí oxidů síry ze severočeských elektráren ničeny kyselými dešti.

Krušné i Jizerské hory se ale díky novým normám a přísným emisním limitům vrátily za posledních třicet let do normálu a místo pahýlů uschlých stromů se dnes opět zelenají. A právě proto, aby to tak zůstalo i nadále je nutné přísné hlídání a dodržování těchto limitů.
Štítky: Ústí nad Labem Oxid síry Česká inspekce životního prostředí
Zdroj: ČIŽP