EnergoZrouti.cz

Konec plynových kotlů? Ne tak docela. Německý start-up pro ně chce vyrábět „ekologický“ zemní plyn

  
Tomáš Jelínek
5. 4. 2024 ▪ 14:17

Konec plynových kotlů by nemusel přijít tak brzo, jak se očekávalo. Německý start-up by totiž chtěl za pomocí speciální technologie začít vyrábět takzvaný bioplyn. Ten by mohl nahradit v současnosti využívaný zemní plyn.

Německý start-up by chtěl vyrábět „zelený“ zemní plyn
Německý start-up by chtěl vyrábět „zelený“ zemní plyn
Foto: Unsplash

Poptávka po alternativních zdrojích vytápění a ohřevu teplé vody po invazi Ruska na Ukrajinu na začátku roku 2022 a následující energetické krizi rychle vzrostla. Politická uskupení napříč Evropskou unií tak začala hledat alternativy, kterými by nahradila zemní plyn, na němž bylo mnoho zemí včetně České republiky závislých a jehož velká část pocházela z Ruska.

V některých chvílích to tak mohlo vypadat, že je se zemním plynem v rámci evropské sedmadvacítky konec a postupně bude docházet k jeho rychlému útlumu. Přestože se tak spotřeba zemního plynu v domácnostech i firmách výrazně snížila, plyn už není v současnosti vnímán jako zdroj ekologického přechodu od fosilních paliv k obnovitelné ekonomice.

Právě to by se ale mohlo změnit díky mnichovskému start-upu Elektrochaea. Ten totiž chce zajistit výrobu klimaticky přívětivé náhrady zemního plynu, kterou by bylo možné již v současnosti využít.

Již několik let se totiž vedou debaty o tom, jak by v budoucnu mohla být použita současná plynárenská síť pro distribuci vodíku, který by měl poskytnout ekologickou alternativu pro plyn. Výroba vodíku je ale zatím stále ve většině závislá na fosilních palivech, a tak bychom si přechodem k vodíku příliš nepomohli se snižováním emisí skleníkových plynů. Skladování a distribuce vodíku jsou navíc v současnosti stále drahé a složité.

Německý start-up proto navrhuje výrobu alternativního zemního plynu, který sice vodík využívá, ale pouze jako prostředek pro výrobu plynu, který je možné už dnes skladovat, přepravovat a využívat v současné plynárenské síti.

Elektrochaea, která v Mnichově vznikla už v roce 2014 už má v současnosti kapitál od sedmi investorů a má již i šedesát zaměstnanců. Nejde tedy jen o další z pokusných start-upů, jejichž technologie často skončí jen ve fázích pokusů.

Mimo zaměstnance firma zaměstnává ale ještě i další členy týmu, které ovšem pouhým okem neuvidíte. Jde totiž o starověké mikroorganismy archaea (z nichž také částečně vznikl název firmy), právě ti jsou důležitými pomocníky, kteří zajišťují vznik plynu, kterému se firma věnuje.

Výroba bioplynu, který chce Elektrochaea získávat je přitom vcelku jednoduchá. Nejprve dochází ke standardnímu štěpení vody na kyslík a vodík v takzvaném elektrolyzéru, což není nijak nová technologie a pro získávání vodíku je už využívána v současnosti. Ve druhém kroku už jsou do roztoku zapojeny mikroorganismy archaea, které obě látky ještě s pomocí CO2 dokáží štěpit na takzvaný zelený metan, tedy bioplyn.

Ten už následně může být stejně jako je tomu u v současnosti využívaného zemního plynu skladován, distribuován a využíván jak v průmyslu, tak i v domácnostech prostřednictvím standardních plynových kotlů.

Firma by v budoucnu chtěla svůj systém pro výrobu biometanu prodávat pod licencí. Zákazník, tedy velmi často energetická firma, by si díky jejím technologiím mohla postavit vlastní výrobnu bioplynu, který by mohla distribuovat do sítě. Hlavní využití takové technologie by přitom bylo primárně pro výrobu bioplynu z přebytků, které produkují obnovitelné zdroje.
Štítky: Plyn Zákaz plynových kotlů Zemní plyn Vytápění Topení Zákaz plynu