EnergoZrouti.cz

Vědci v minulém roce identifikovali 503 nových živočišných druhů

  
Jakub Zich
5. 1. 2021 ▪ 12:53

V roce 2020 se podařilo vědcům identifikovat více než 500 nových živočichů, u kterých se to zatím nepovedlo. V identifikaci chtějí vědci pokračovat také v tomto roce a věří, že se dočkají dalších úspěchů


To, co se zatím příliš nedařilo se povedlo týmu vědců z londýnského muzea. Na úvod roku tak zde máme pozitivní zprávu! V roce 2020 bylo identifikováno přes 500 živočichů. Vědci využili rozsáhlé sbírky londýnského muzea, která obsahovala i sto let staré vzorky.

Kdo stojí za identifikací

Identifikaci provádělo londýnské přírodopisné muzeum. Stojí za ní obrovské úsilí i velký kus práce všech vědců a jejich spolupracovníků. Doktor Tim Littlewood, který je výkonným ředitelem vědy ve zmiňovaném londýnském muzeu potvrdil, že se podařilo identifikovat dosud nepopsané rozmanité formy živočichů. Zároveň Littlewood věří také v to, že díky novým objevům bude věnováno dostatečně velké úsilí k záchraně živočichů, kteří ještě ve volné přírodě žijí. Povedlo se vědcům identifikovat nějakého opravdu vzácného živočicha?

Opice Popa Iangur

Právě tato opice byla mezi 503 identifiko­vanými živočišnými druhy. Vědci zjistili, že momentálně je opice kriticky ohroženým druhem a ve volné přírodě se pohybuje 200–260 jedinců opice Popa Iangur. Vědcům se ale podařilo také identifikovat mloka, který nemá plíce a dýchá pouze kůží. Tento vzorek živočicha ležel v muzeu přes 100 let, než se jej skutečně povedlo identifikovat.

Vedle toho se ale vědcům povedlo identifikovat také již dávno vyhynulé druhy. Jedním takovým exemplářem je například obří vačnatec, který žil před asi 25 miliony let na území Austrálie. Vědci se také domnívají, že pokud by tento druh přežil a vyvíjel se, mohl by dnes dorůstat velikosti černého medvěda. Trošku děsivé, nemyslíte?

Spousta brouků a bezobratlých

Velkého úspěchu se dočkali vědci především v rámci identifikace nejrůznějšího hmyzu. Povedlo se jim identifikovat 170 druhů brouků a dalších 70 druhů vos a včel. Vedle toho vědci identifikovali také nové druhy hlemýžďů nebo motýla. Velký úspěch zaznamenali vědci tak s ještěrkou chocholatou z Bornea či s devíti nově identifikovanými hady. Vědci jsou naladěni na pozitivní vlně a věří, že i v příštím roce se jim podaří popsat a identifikovat dalších stovky nových druhů živočichů.

Počty druhů se neustále snižují

OSN vydalo zprávu, podle které se od roku 1900 snížily počty některých živočichů téměř o polovinu. To je poměrně alarmující zpráva. Stavy suchozemských živočichů se podle této zprávy snížily o 20 %, ohroženo je v současné době více než 30 % mořských druhů a skoro 40 % současných druhů obojživelníků. Otázkou zůstává, kde se tyto počty zastaví, případně jaká bude situace za dalších sto let. I proto je identifikace někdy neskutečně zdlouhavá, protože v přírodě buď neexistují živí jedinci, případně ve strašně omezeném počtu.Zdroj: Londýnské přírodopisné muzeum